Aktualności

Płatne staże dla studentów kierunku Transport

Przedsiębiorcy zrzeszeni w Polskim Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów (PZWLP) oferują przyjęcie studentów kierunku Transport na czteromiesięczne płatne staże. Staże te będą realizowane w okresie marzec-czerwiec 2018 roku, a ich tygodniowy wymiar to 15 godzin.

AGH International Student Conference: Knowledge, Technology and Society (AGH ISC 2018)

Pan mgr inż. Krzysztof Sornek, Sekretarz Komitetu Organizacyjnego, przekazał zaproszenie, skierowane do studentów, opiekunów kół naukowych i innych organizacji studenckich, a także wszystkich zainteresowanych osób, do wzięcia udziału w

AGH International Student Conference: Knowledge, Technology and Society (AGH ISC 2018)

Konferencja odbędzie się w dniach 10-12 października 2018 r. w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.

Więcej informacji na stronie internetowej konferencji: www.isc.agh.edu.p

Krajowa Konferencja Naukowa "Wsparcie mobilności niepełnosprawnych ruchowo żołnierzy i funkcjonariuszy"

20 marca 2018 roku odbędzie się konferencja "Wsparcie mobilności niepełnosprawnych ruchowo żołnierzy i funkcjonariuszy". Celem wydarzenia jest identyfikacja skali zjawiska oraz możliwości wsparcia mobilności niepełnosprawnych ruchowo żołnierzy i funkcjonariuszy.

Uwaga studenci 7 sem. studiów stacjonarnych pierwszego stopnia!

Informuję studentów 7 semestru studiów stacjonarnych pierwszego stopnia, że zgodnie z harmonogramem roku akademickiego 2017/2018

termin składania prac dyplomowych inżynierskich upływa w poniedziałek, 29 stycznia br.,

Uwaga studenci 8 sem. studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia!

Informuję studentów 8 semestru studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia, że zgodnie z harmonogramem roku akademickiego 2017/2018

termin składania prac dyplomowych inżynierskich upływa w poniedziałek, 29 stycznia br.,

Uwaga studenci 3 sem. studiów stacjonarnych drugiego stopnia!

Informuję studentów 3 semestru studiów stacjonarnych drugiego stopnia, że zgodnie z Regulaminem Studiów obowiązującym w PW

termin składania prac dyplomowych magisterskich upływa w czwartek, 01 marca br.,

Uwaga studenci 4 sem. studiów niestacjonarnych drugiego stopnia!

Informuję studentów 4 semestru studiów niestacjonarnych drugiego stopnia, że zgodnie z Regulaminem Studiów obowiązującym w PW

termin składania prac dyplomowych magisterskich upływa w czwartek, 01 marca br.,

Odbiór decyzji, dotyczących świadczeń stypendialnych

Uprzejmie informuję, że

w godzinach pracy Dziekanatu (w pokoju 111) należy odbierać decyzje administracyjne o przyznaniu (lub nieprzyznaniu) świadczeń stypendialnych, które mogą być wypłacane w roku akademickim 2017/2018

Konkurs "Student Wynalazca"

Pan prof. Krzysztof Lewenstein, Prorektor ds. Studiów, przypomina, że w poniedziałek, 15 stycznia 2018 r. upływa termin zgłoszeń udziału w konkursie „Student Wynalazca”.

Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się w poniższym linku:

http://tu.kielce.pl/viii-edycja-ogolnopolskiego-konkursu-student-wynalazca-2/