IX Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Systemy Logistyczne Teoria i Praktyka

Organizator: Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej

Data i miejsce: 4-7 września 2017 roku, Jachranka k. Warszawy

Więcej informacji: www.lstp.pl

Cel konferencji: Celem konferencji jest prezentacja i wymiana doświadczeń naukowo – badawczych przez krajowe i zagraniczne ośrodki naukowe oraz firmy z branży transportowo – logistycznej w zakresie organizacji, eksploatacji, utrzymania oraz oceny niezawodności i ryzyka w systemach transportowych i logistycznych.

Tematyka konferencji:

 •     projektowanie sieci logistycznych,
 •     projektowanie i optymalizacja w transporcie i logistyce,
 •     efektywność łańcuchów dostaw,
 •     koszty w transporcie logistyce,
 •     modelowanie i symulacja procesów logistycznych i transportowych,
 •     planowanie i zarządzanie procesami logistycznymi i transportowymi,
 •     niezawodność i ryzyko w systemach transportowych i logistycznych,
 •     procesy magazynowe w łańcuchach dostaw,
 •     bezpieczeństwo i jakość w transporcie i logistyce,
 •     eksploatacja i niezawodność technicznych środków transportu,
 •     zrównoważony rozwój transportu,
 •     ekologia w logistyce i transporcie,
 •     systemy IT w transporcie i logistyce,
 •     e-logistyka i techniki komputerowe w logistyce,
 •     transport publiczny i miejski,
 •     logistyka miejska,
 •     modele planowania transportu,
 •     panele tematyczne,
 •     panel młodych naukowców – doktorantów i Kół Naukowych.

Korzyści płynące z uczestnictwa w konferencji:

 •     upowszechnianie badań naukowych i technicznych o szczególnym znaczeniu dla sektora transportu i logistyki na poziomie krajowym i międzynarodowym,
 •     możliwość uzyskania znacznej ilości informacji w krótkim czasie,
 •     możliwość nawiązania współpracy przez specjalistów różnych dziedzin,
 •     promocja przedsiębiorstw i budowanie wizerunku organizacji,
 •     zapoznanie się z wynikami konkurencyjnych badań,
 •     dyskusja problematyki i trendów logistycznych z udziałem specjalistów,
 •     udział w imprezach towarzyszących,
 •     budowanie wizerunku zawodowego.

Artykuły po dwóch pozytywnych recenzjach zostaną wydane w czasopiśmie Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej – Transport. Ponadto przygotowane zostaną materiały konferencyjne zawierające jednostronicowe streszczenia artykułów w języku polskim i angielskim. Referaty o wyróżniającej zawartości merytorycznej przedstawione na konferencji, po zakwalifikowaniu przez recenzentów oraz rozszerzeniu, zostaną wydane w Archives of Transport, Logistics and Transport lub Journal of KONES.