Seminaria

"Modelowanie i ocena współczesnych systemów bezpieczeństwa i eksploatacji statków w zróżnicowanych strukturach transportu wodnego"

dr inż. Grzegorz Rutkowski (Akademia Morska w Gdyni) - prezentacja dorobku  w postępowaniu habilitacyjnym

"Wieloaspektowa ocena funkcjonowania jednostek śródlądowych i rzeczno-morskich z zastosowaniem modeli decyzyjnych"

dr inż. Magdalena Kaup (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie) - prezentacja dorobku w postępowaniu habilitacyjnym

"Modelowanie mobilności w aspekcie planowania transportu miejskiego"

dr inż. Norbert Chamier-Gliszczyński (Politechnika Koszalińska) - prezentacja dorobku w postępowaniu habilitacyjnym

"Ocena efektywności zastosowania alternatywnych układów napędowych w pojazdach komunikacji miejskiej"

mgr inż. Emilia Szumska (Politechnika Świętokrzyska), doktorat
Opiekun naukowy: dr hab. inż. Marek Pawełczyk, prof. nzw. Politechniki Świętokrzyskiej

"Wpływ sposobu ostrzegania przed pojazdami uprzywilejowanymi na zachowania kierowców"

mgr inż. Mateusz Marciniewski  (Politechnika Świętokrzyska), doktorat
Opiekun naukowy: dr hab. inż. Marek Pawełczyk, prof. nzw. Politechniki Świętokrzyskiej

"Badania i modelowanie reakcji kierowców w sytuacjach zagrożenia wypadkowego"

dr inż. Rafał Jurecki (Politechnika Świętokrzyska) - prezentacja dorobku  w postępowaniu habilitacyjnym

"Metodyka wspomagania decyzji w ocenie efektywności systemów transportowo-magazynowych"

Dr inż. Konrad Lewczuk - prezentacja dorobku w postępowaniu habilitacyjnym

"Metoda oceny innowacyjnych interfejsów kierowcy w samochodach elektrycznych"

Mgr inż. Aldona Spirzewska (doktorant WT) - doktorat
Opiekun naukowy: Dr hab. inż. Iwona Grabarek, prof. PW

"Model organizacji ruchu na sieci kolejowej z uwzględnieniem rekuperacji energii"

Mgr inż. Michał Urbaniak (doktorant WT) - doktorat

"Wybrane metody redukcji drgań i hałasu w transporcie samochodowym"

Dr inż. Andrzej Gągorowski
Prezentacja dorobku  w postępowaniu habilitacyjnym

"Badania bezpieczeństwa czynnego pojazdów kolejowych"

Dr inż. Michał Opala, prezentacja dorobku w postępowaniu habilitacyjnym

"Dobór przepustowości pasażerskiej i lotniczej portu lotniczego"

Mgr inż. Szymon Ziółkowski, doktorant WT PW

"Modele decyzyjne w planowaniu tymczasowej organizacji ruchu w sieci miejskiej"

Dr inż. Renata Żochowska, habilitacja, Politechnika Śląska

"Modelowanie eksploatacji systemów telematyki transportu"

Dr inż. Adam Rosiński, habilitacja