Dzień Kariery TRAKO 2017

Miejsce: AMBEREXP, Gdańsk

Dzień Kariery daje możliwość bezpośredniej wymiany informacji oraz wzajemnych oczekiwań, pracodawców i pracobiorców, także w perspektywie wyboru kierunku studiów, ich specjalizacji, studiów doktoranckich. W ramach Dnia Kariery Wystawcy Targów TRAKO będą prezentowali oferty pracy, staży i praktyk.

W ramach Dnia Kariery będzie można zwiedzić ekspozycję wystawienniczą TRAKO, która dobrze obrazuje aktualny stan rozwoju branży, a przede wszystkim najnowsze, innowacyjne rozwiązania technologiczne. Pozwoli na osobiste rozmowy i spotkania z przedstawicielami branży, którzy chętnie podziela się swoimi doświadczeniami zawodowymi. Dzięki międzynarodowemu charakterowi Targów TRAKO będzie to też szansa na zapoznanie się nie tylko z polskimi projektami realizowanymi dla transportu szynowego.

W ramach wydarzenia odbędzie się także debata "Czy branża transportu szynowego jest atrakcyjnym pracodawcą dla absolwentów uczelni wyższych".

Międzynarodowe Targi Kolejowe TRAKO to drugie co do wielkości spotkanie wystawiennicze branży transportu szynowego w Europie. To 700 wystawców z ponad 20 krajów świata, reprezentujących przewoźników, producentów taboru i infrastruktury oraz ich dostawców. Transport szynowy to dynamicznie rozwijający się sektor gospodarki, wykorzystujący innowacje technologiczne. Jest to też branża zainteresowana pozyskaniem nowych pracowników, a tym którzy już pracują może oferować nową ścieżkę kariery.

Więcej na stronie http://trakotargi.amberexpo.pl