XIX edycja Konkursu o „Nagrodę Fiat Chrysler Automobiles

Politechnika Warszawska ogłasza XIX edycję konkursu o NAGRODĘ FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES (FCA), promującą wybitne prace magisterskie oraz rozprawy doktorskie, obronione w PW w roku akademickim 2016/2017, obejmujące szeroko rozumianą tematykę motoryzacyjną.

Ogólne informacje o konkursie
Konkurs o NAGRODĘ FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES (FCA) jest ogłaszany na podstawie porozumienia o współpracy naukowo – technicznej pomiędzy Centrum Badawczym FIATA (Centro Ricerche Fiat), spółkami grupy FCA (FCA Poland S.A., FCA Powertrain Poland Sp. z o.o., Magneti Marelli Poland Sp. z o.o., Teksid Iron Poland Sp. z o.o.), które współfinansują nagrody oraz trzema polskimi uczelniami: Politechniką Warszawską, Politechniką Śląską w Gliwicach i Akademią Techniczno – Humanistyczną w Bielsku – Białej.

Konkurs o nagrodę FCA wspiera młodych naukowców, których pasją jest tematyka motoryzacyjna, nowatorskie rozwiązania konstrukcyjne i metody badawcze. Nagrodzone opracowania będą mogły mieć zastosowania praktyczne w Centrum Badawczym czy Spółkach FCA.

Dotychczas w Politechnice Warszawskiej nagrodzono 131 prac, w tym 82 dyplomowe oraz 49 doktorskich.

Prace do konkursu o Nagrodę FCA zgłaszają:

  • promotorzy,
  • opiekunowie naukowi,
  • członkowie rad wydziałów.

Kryteria oceny zgłoszonych wniosków:

  • poziom naukowy pracy,
  • opinie recenzentów,
  • zgodność pracy, tematycznie zbliżonej do obszaru badawczego zaproponowanego przez FCA.

Wymagane dokumenty:

  • wniosek o nagrodę wraz z załącznikami.

Pozostałe informacje:

  • wniosek o nagrodę wraz z załącznikami proszę złożyć w Zespole ds. Nauki (ul. Noakowskiego 18/20, pok. 405) w nieprzekraczalnym terminie: do 30 września 2017r.
  • dodatkowo, wersje elektroniczne wniosku o nagrodę oraz streszczenie w języku polskim i angielskim należy przesłać na adres a.dymicka@ca.pw.edu.pl
  • informacje na temat konkursu można uzyskać pod nr tel. 22 234 50 49.
wniosek o nagrodę (pdf, 349,27 kB)
Zał. Nr 5 do Wniosku_ oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych (vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 13,84 kB)