Silna pozycja Absolwentów PW w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń

Inżynierowie osiągający najwyższe zarobki to osoby, które tytuł magistra inżyniera uzyskały na Politechnice Warszawskiej. 

Jak wynika z raportu firmy Sedlak & Sedlak przygotowanego na podstawie Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń 2014, połowa absolwentów naszej Uczelni zarabia powyżej 8 000 PLN brutto i jest to najwyższy wynik w badaniu przeprowadzonym wśród absolwentów kierunków technicznych.

W zestawieniu ogólnym, które zawiera całkowite wynagrodzenia absolwentów polskich uczelni, PW uplasowała się na drugim miejscu - co drugi zatrudniony z dyplomem Politechniki Warszawskiej zarabiał powyżej 7 700 PLN brutto. Mediana wzrosła o 600 PLN brutto w porównaniu z rokiem 2013.

O badaniu: W oparciu o wyniki Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń 2014 powstało zestawienie wynagrodzeń absolwentów studiów magisterskich lub magisterskich inżynierskich 30 polskich uczelni, po ukończeniu których mediana pensji jest najwyższa(1). Szczegółowe informacje dot. badania można znaleźć na http://wynagrodzenia.pl.

(1) Zestawienie zawiera wybrane uczelnie, gdzie próba wyniosła powyżej 500 rekordów.