Informacje o czasopiśmie

Komitet Redakcyjny:

 • Przewodniczący/ Redaktor naczelny: Krzysztof Zboiński
 • Sekretarz: Jacek Kukulski
 • Członkowie Rady Naukowej / Redaktorzy Tematyczni:
  • prof. dr hab. Tomasz Ambroziak
  • prof. dr hab. inż. Mirosława Dabrowa-Bajon
  • prof. dr hab. inż. Lucjan Grochowski
  • prof. dr hab. inż. Zbigniew Lozia
  • prof. dr hab. inż.  Jerzy Manerowski
  • prof. dr hab. inż. Wojciech Wawrzyński

ISSN: 1230-9265

 

Redakcja:

Politechnika Warszawska
Wydział Transportu
ul. Koszykowa 75
00-662 Warszawa
tel. +48 22 234-70-78
fax: +48 22 234-15-97
e-mail: prace.transport@wt.pw.edu.pl

 

Historia czasopisma:

Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej – Transport są czasopismem wydawanym nieprzerwanie od 44 lat. Od lat kilkunastu wydawane są jako kwartalnik.

W Pracach wydawane są artykuły naukowe oraz monografie habilitacyjne. Tematyka wydawanych artykułów i monografii dotyczy wszystkich działów szeroko pojętego transportu. Obejmuje to transport drogowy, szynowy, wodny (w tym morski), lotniczy i wewnętrzny.

Publikacje dotyczą m.in. systemów transportowych, problemów logistyki i organizacji transportu, infrastruktury transportu, środków transportu, telekomunikacji w transporcie, inteligentnych systemów transportowych i wielu innych zagadnień.

W czasopiśmie publikują artykuły i monografie autorzy z większości ośrodków akademickich i jednostek badawczo rozwojowych umiejscowionych w dyscyplinie Transport, a także praktycy.

W okresie 2009-2011 na liście punktacji czasopism MNiSW Prace Naukowe PW – Transport posiadały ocenę 4, a następnie 6 punktów. Od roku 2012, po zmianie zasad oceny czasopismo znajduje się na liście B MNiSW najpierw z oceną 4 punkty, a od roku 2015 z oceną 7 punktów.

Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej – Transport są jedyną serią wydawniczą Prac Naukowych Politechniki Warszawskiej, która znajduje się w wykazach czasopism punktowanych MNiSW za lata 2012-2015.