NERW PW Nauka – Edukacja – Rozwój – Współpraca

Informuję, ze Wydział Transportu PW realizuje zadanie nr 39 związane z projektem pn.

„NERW PW Nauka – Edukacja – Rozwój – Współpraca”

(nr projektu POWR.03.05.00-00-Z306/17),

finansowanym w ramach Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020

W związku z tym będą realizowane szkolenia w zakresie umiejętności miękkich, na które zostali zakwalifikowani studenci (lista uczestników):

  • siódmego semestru studiów pierwszego stopnia  
  • drugiego i trzeciego semestru studiów drugiego stopnia.

Zakres szkoleń:

Temat I. Negocjacje w biznesie - od relacji do decyzji biznesowej

Temat II. Bezpieczeństwo informacji

Temat III. Budowanie kontaktów międzyludzkich w biznesie

Kierownikiem zadania jest Pani dr inż. Sylwia Bęczkowska, kontakt bes@wt.pw.edu.pl

Prodziekan ds Studenckich
dr inż. Anna Stelmach, prof. PW