Obowiązkowy wykład dla studentów I roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia

Informuje studentów I roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia, że wykład

„Akademicki savoir-vivre na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej”,

który wygłosi Pani dr hab. inż. Iwona Grabarek, prof. PW

odbędzie się w środę, 21 listopada 2018 roku o godz. 14:15 w sali 055 NK.

Wykład jest obowiązkowy dla wszystkich studentów, zaliczenie odbędzie  się na wykładzie.  

Pełnomocnik Dziekana ds. Zapewniania Jakości Kształcenia
dr hab. inż. Ewa Kardas-Cinal, prof. PW