Odbiór decyzji, dotyczących świadczeń stypendialnych

Uprzejmie informuję zainteresowanych studentów, że

w godzinach pracy Dziekanatu,

w pokoju 111

należy odebrać decyzje administracyjne o przyznaniu świadczeń stypendialnych, przeznaczanych dla studentów.

Decyzje dotyczą:

Jednocześnie przypominam, że zgodnie z §2 ust. 26 Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej... 

nieodebranie decyzji wstrzymuję wypłatę świadczeń.

Prodziekan ds Studenckich
dr hab. inż. Anna Stelmach, prof. uczelni