Odbiór decyzji, dotyczących świadczeń stypendialnych

Uprzejmie informuję, że

w godzinach pracy Dziekanatu,

w środę, 21 listopada br. wyjątkowo w pokoju 110 w godz. 9:00 - 16:00, w następnych dniach w pokoju 106A,

można odbierać decyzje administracyjne o przyznaniu (lub nieprzyznaniu) świadczeń stypendialnych, które zostały wydane w roku akademickim 2018/2019

Decyzje dotyczą następujących świadczeń:

Jednocześnie przypominam, że zgodnie z §2 ust. 26 Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej... 

nieodebranie decyzji wstrzymuję wypłatę świadczeń.

Prodziekan ds Studenckich
dr hab. inż. Anna Stelmach, prof. PW