Odbiór decyzji, dotyczących świadczeń stypendialnych

Uprzejmie informuję, że

w godzinach pracy Dziekanatu (w pokoju 106 A) można odbierać decyzje administracyjne o przyznaniu (lub nieprzyznaniu) świadczeń stypendialnych, które zostały wydane w roku akademickim 2017/2018

Obecnie decyzje dotyczą następujących świadczeń:

Jednocześnie przypominam, że zgodnie z §2 ust. 28 Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej... 

nieodebranie decyzji wstrzymuję wypłatę świadczeń.

Prodziekan ds Studenckich
dr hab. inż. Anna Stelmach, prof. PW