Przyjmowanie wniosków o pomoc stypendialną na semestr letni roku akad. 2018/2019

Uprzejmie informuję, że

od 18 lutego 2018 r. do 04 marca 2019 r.

w godzinach pracy Dziekanatu:

 • w pokoju 112 - od studentów studiów stacjonarnych,
 • w pokoju 111 - od studentów studiów niestacjonarnych,

przyjmowane będą wnioski o pomoc materialną od następujących kategorii studentów:

 • przyjętych w lutym br. na 1 semestr studiów stacjonarnych drugiego stopnia (magisterskich),
 • powtarzających ostatni semestr studiów:
  • 7 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia,
  • 3 na studiach stacjonarnych drugiego stopnia,
  • 8 na studiach niestacjonarnych pierwszego stopnia,
  • 4 na studiach niestacjonarnych drugiego stopnia,
 • którzy otrzymali zgodę na przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej

Uwaga!

Zgodnie z § 2 ust. 19 Regulaminu... stypendium socjalne oraz stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, rozpatrywane na podstawie wniosków złożonych po 04 marca br., może zostać przyznane od następnego miesiąca, licząc od daty złożenia wniosku.

Prodziekan ds. Studenckich
dr hab. inż. Anna Stelmach, prof. PW