Uwaga Studenci IV roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia,

 którym do zaliczenia studiów zostały wyłącznie przedmioty z semestru 7!

Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji na studia drugiego stopnia, rozpoczynające się w semestrze letnim roku akademickiego 2018/2019, proszone są o zalogowanie się w systemie rekrutacyjnym (www.zapisy.pw.edu.pl) w wymaganym terminie, tj. od 09 stycznia do 4 lutego 2019 r.

Ponadto, w środę 16 stycznia lub w czwartek, 17 stycznia br. należy zapisać się w Dziekanacie (pokój 111) na listę osób przystępujących do egzaminu dyplomowego.

Do poniedziałku, 21 stycznia br. wszyscy zapisani na listę studenci, o ile zaliczą wszystkie przedmioty zgodnie z planem studiów z semestru 7, powinni złożyć w Dziekanacie, w pokoju 111, komplet dokumentów wymaganych do obrony pracy dyplomowej inżynierskiej.

Uwaga! Wymagane jest również wydrukowanie z Dziekanatu Wirtualnego karty ocen semestru 7 oraz uzyskanie na tej karcie wpisów z Seminarium dyplomowego oraz przewidzianych w planie studiów przedmiotów obieralnych. Wypełnioną kartę ocen należy złożyć w Dziekanacie, pokój 112.

Prodziekan ds. Kształcenia
dr hab. inż. Dariusz Pyza, prof. PW