Studenci

Aktualności

Obowiązkowe szkolenie bhp dla studentów 1 sem. st. stacjonarnych I i II stopnia

Informuję studentów przyjętych na 1 semestr studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia

konieczności szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy,

zgodnie z Zarządzeniem Rektora Politechniki Warszawskiej nr 31 z dnia 12 czerwca 2007 r.

Szkolenie obędzie się wg następującego harmonogramu:

Rozkład zajęć w semestrze zimowym 2017

Przygotowany został projekt rozkładu zajęć w semestrze zimowym 2017 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia.

Aktualna wersja rozkładu znajduje się w zakładce rozkłady zajęć

Uwaga! Proszę sprawdzać numery sal, w których odbywają się zajęcia.

Przyjmowanie wniosków o pomoc stypendialną na rok akademicki 2017/2018

Uprzejmie informuję studentów oraz osoby, które zostały przyjęte na studia od semestru zimowego roku akademickiego 2017/2018, że do

poniedziałku, 16 października 2017 r.

w godzinach pracy Dziekanatu, w pokoju 111, są przyjmowane wnioski o pomoc stypendialną na rok akademicki 2017/2018.

Podział na grupy zajęciowe na I semestrze studiów stacjonarnych pierwszego stopnia

Uprzejmie informuję, że został dokonany podział na grupy zajęciowe na I semestrze studiów stacjonarnych pierwszego stopnia.

Szczegóły w pliku pdf.

Harmonogram jesiennej sesji egzaminacyjnej

Uprzejmie informuję, że przygotowany został harmonogram

który obowiązuje studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia.

Nowe studia podyplomowe na Wydziale Transportu PW

Uprzejmie informuję, że na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej od roku akademickiego 2017/2018 zostają uruchomione nowe studia podyplomowe „Zarządzanie flotą samochodową i mobilnością”.

Program ATHENS - rekrutacja

03 lipca 2017 roku rozpocznie się nabór na wyjazdy w ramach Programu ATHENS w sesji Listopad 2017, która odbędzie się w dniach 11 - 18 listopada 2017 roku.

Konkurs na najlepszą pracę dyplomową

Prezydent Miasta Ełku zaprasza studentów do wzięcia udziału w Konkursie na najlepszą pracę dyplomową o tematyce związanej z miastem Ełk.

Szczegóły w piśmie oraz na stronie internetowej ww.elk.pl

Program stypendialny European Funding Guide

Pan prof. dr hab. inż. Krzysztofa Lewenstein, Prorektor ds. Studiów PW przekazał informację o programie stypendialnym, organizowanym w ramach platformy internetowej European Funding Guide.

  • program stypendialny  skierowany jest do studentów, którzy efektywnie studiują, pomimo małego budżetu,
  • każde stypendium składa się z 12-miesięcznego wsparcia w wysokości 1 300 złotych na miesiąc,
  • przyznawanie stypendiów nie ma związku z ocenami, kierunkiem czy semestrem, na którym obecnie jest student,
  • zgłoszenie na bieżący rok należy wysłać do 30.09.2017 r.

Więcej informacji na temat ww. programu  pod adresem: https://www.mojekupony.pl/stypendium

Zasady rejestracji studentów w roku akademickim 2017/2018

Informuję, że Rada Wydziału Transportu PW na posiedzeniu w dniu 23 marca 2017 roku podjęła uchwałę nr 47/IX/2017, zmieniającą uchwałę nr 34/IX/2017 z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad rejestracji studentów w roku akademickim 2017/2018.