Studenci

Aktualności

Uwaga studenci i doktoranci - indywidualne adresy e-mail w domenie PW!

Uprzejmie informuję, że od piątku, 01 czerwca 2018 r. zgodnie z Decyzją nr 1/2018 Rektora PW z dnia 03 stycznia 2018 r. wszyscy studenci i doktoranci Politechniki Warszawskiej, w korespondencji z Uczelnią są zobowiązani do korzystania wyłącznie z indywidualnych adresów e-mail w domenie PW:

numer_albumu@pw.edu.pl

Uwaga! E-maile wysłane przez studentów PW z innych adresów niż ww. nie będą odczytywane.

Wypłata zwiększenia stypednium socjalnego w lipcu 2018 r.

Uprzejmie informuję studentów studiów stacjonarnych, którzy otrzymują stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub innym obiekcie niż dom studencki, że wypłatę tego świadczenia w lipcu br. mogą otrzymać tylko ci studenci, którzy w czasie wakacji (tj. w lipcu, sierpniu lub wrześniu) będą przebywali w Warszawie i są

  • zakwaterowani w domu studenckim lub
  • mają umowę najmu.

Harmonogram letniej i jesiennej sesji egzaminacyjnych

Uprzejmie informuję, że przygotowany został harmonogram

który obowiązuje studentów studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia.

Odbiór decyzji, dotyczących świadczeń stypendialnych

Uprzejmie informuję, że

w godzinach pracy Dziekanatu (w pokoju 106 A) można odbierać decyzje administracyjne o przyznaniu (lub nieprzyznaniu) świadczeń stypendialnych, które będą wypłacane w roku akademickim 2017/2018

Rozkład zajęć w semestrze letnim 2018

Przygotowany został rozkład zajęć w semestrze letnim 2018 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia.

Aktualna wersja rozkładu znajduje się w zakładce rozkłady zajęć

Uwaga! Proszę sprawdzać numery sal, w których odbywają się zajęcia.

AGH International Student Conference: Knowledge, Technology and Society (AGH ISC 2018)

Pan mgr inż. Krzysztof Sornek, Sekretarz Komitetu Organizacyjnego, przekazał zaproszenie, skierowane do studentów, opiekunów kół naukowych i innych organizacji studenckich, a także wszystkich zainteresowanych osób, do wzięcia udziału w

AGH International Student Conference: Knowledge, Technology and Society (AGH ISC 2018)

Konferencja odbędzie się w dniach 10-12 października 2018 r. w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.

Więcej informacji na stronie internetowej konferencji: www.isc.agh.edu.p

Uwaga studenci II i III roku na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia

Informuję, że został dokonany transfer do systemu USOS ocen z egzaminów i zaliczeń, uzyskanych przez studentów w poprzednim roku akademickim (w przypadku studentów III roku również w roku akademickim 2015/2016).

Studenci proszeni są o sprawdzenie poprawności danych, po zalogowaniu się do systemu USOSWeb.

W przypadku zauważania niezgodności, proszę o zgłoszenie tego faktu w Dziekanacie, pokój 110 do p. Elżbiety Mędyk.

Wrocław SmartMoto Challenge

Pan prof. dr hab. inż. Krzysztof Lewenstein, Prorektor ds. Studiów, przekazał zaproszenie, skierowane do studentów i doktorantów, do wzięcia udziału w międzynarodowych zawodach

Wrocław SmartMoto Challenge,

organizowanych we Wrocławiu w sierpniu 2018 r.

Uwaga studenci 1 semestru na wszystkich rodzajach studiów!

Studenci , którzy NIE ODBYLI szkolenia BHP, proszeni są o pilny kontakt z Dziekanatem (pokój 110)

Nowe studia podyplomowe na Wydziale Transportu PW

Uprzejmie informuję, że na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej od roku akademickiego 2017/2018 zostały uruchomione nowe studia podyplomowe „Zarządzanie flotą samochodową i mobilnością”.