Studenci

Aktualności

Akcja kwaterunkowa na rok akademicki 2018/2019

Informuję, że 16 kwietnia br. rozpoczęła się Akcja kwaterunkowa w domach studenckich na rok akademicki 2018/2019.

Szczegóły, w tym terminarz akcji, znajdują się na stronie kwaterunek.sspw.pl oraz w zakładce Domy studenckie.

Odbiór decyzji, dotyczących świadczeń stypendialnych

Uprzejmie informuję, że od poniedziałku, 18 marca 2018 r.

w godzinach pracy Dziekanatu (w pokoju 106a) można odbierać decyzje administracyjne o przyznaniu (lub nieprzyznaniu) świadczeń stypendialnych, które będą wypłacane w roku akademickim 2017/2018

Ostateczna lista rankingowa do stypendium rektora dla najlepszych studentów za wyniki w nauce

Informuję, że  lista rankingowa do stypendium rektora dla najlepszych studentów za wyniki w nauce, została w czwartek, 22 marca 2018 r. zatwierdzona przez Odwoławczą Komisję Stypendialną i stała się ostateczną listą rankingową.

Rozkład zajęć w semestrze letnim 2018

Przygotowany został rozkład zajęć w semestrze letnim 2018 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia.

Aktualna wersja rozkładu znajduje się w zakładce rozkłady zajęć

Uwaga! Proszę sprawdzać numery sal, w których odbywają się zajęcia.

Zapisy na zajęcia z Wychowania fizycznego studentów studiów stacjonarnych

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu PW informuje, że zapisy studentów studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia

Wydziału Transportu

na zajęcia z Wychowania fizycznego w semestrze letnim roku akademickiego 2017/2018, odbyły się drogą elektroniczną w systemie USOSweb...

AGH International Student Conference: Knowledge, Technology and Society (AGH ISC 2018)

Pan mgr inż. Krzysztof Sornek, Sekretarz Komitetu Organizacyjnego, przekazał zaproszenie, skierowane do studentów, opiekunów kół naukowych i innych organizacji studenckich, a także wszystkich zainteresowanych osób, do wzięcia udziału w

AGH International Student Conference: Knowledge, Technology and Society (AGH ISC 2018)

Konferencja odbędzie się w dniach 10-12 października 2018 r. w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.

Więcej informacji na stronie internetowej konferencji: www.isc.agh.edu.p

Uwaga studenci II i III roku na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia

Informuję, że został dokonany transfer do systemu USOS ocen z egzaminów i zaliczeń, uzyskanych przez studentów w poprzednim roku akademickim (w przypadku studentów III roku również w roku akademickim 2015/2016).

Studenci proszeni są o sprawdzenie poprawności danych, po zalogowaniu się do systemu USOSWeb.

W przypadku zauważania niezgodności, proszę o zgłoszenie tego faktu w Dziekanacie, pokój 110 do p. Elżbiety Mędyk.

Wrocław SmartMoto Challenge

Pan prof. dr hab. inż. Krzysztof Lewenstein, Prorektor ds. Studiów, przekazał zaproszenie, skierowane do studentów i doktorantów, do wzięcia udziału w międzynarodowych zawodach

Wrocław SmartMoto Challenge,

organizowanych we Wrocławiu w sierpniu 2018 r.

Informacja Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej planuje ogłosić w listopadzie 2017 r., a następnie przeprowadzić w trybie konkursowym

nabór kandydatów na wymianę akademicką w ramach międzynarodowych umów dwustronnych.