Zakład Eksploatacji i Utrzymania Pojazdów

Badania prowadzone w Zakładzie dotyczą między innymi rozwoju i zastosowania metod analizy procesów roboczych i diagnostycznych w środkach transportu. Zaowocowało to budową pierwszego w kraju symulatora jazdy samochodem autoPW oraz stworzeniem modelu symulacyjnego ruchu i dynamiki wieloosiowego pojazdu specjalnego, uwzględniającego efekt eksplozyjnego uszkodzenia układu jezdnego i powstałe na jego skutek sytuacje awaryjne.

Działalność dydaktyczna Zakładu realizowana jest w ramach specjalności:

  • Inżynieria eksploatacji pojazdów samochodowych,
  • Diagnostyka samochodowa,
  • Rzeczoznawstwo samochodowe,

w których prowadzone są m.in. przedmioty takie jak:

  • Eksploatacja pojazdów samochodowych,
  • Inżynieria bezpieczeństwa,
  • Bezpieczeństwo pojazdów i ruchu drogowego.

Zakład dysponuje 2 nowoczesnymi laboratoriami badawczo-dydaktycznymi: Laboratorium Zakładu EiUP oraz Pracownią Badań Symulacyjnych Ruchu Samochodu.

Ich wyposażenie pozwala na badanie samochodów na hamowni podwoziowej, diagnostykę układów pojazdów oraz badania symulacyjne ruchu i dynamiki pojazdów na różnych nawierzchniach dróg, z uwzględnieniem stanu technicznego pojazdu oraz roli kierowcy.

Od 2018 roku kierownikiem Zakładu jest dr hab. inż. Marek Guzek, prof. uczelni, natomiast w latach 2001-2018 Zakładem kierował prof. dr hab. inż. Zbigniew Lozia.