Studenci

Aktualności

Termin realizacji przysposobienia bibliotecznego

Pani mgr Iwona Socik, Kierownik Oddziału Informacji Naukowej Biblioteki Głównej PW przekazała informację, że w semestrze zimowym e-kurs z Przysposobienia bibliotecznego, dla studentów Wydziału Transportu PW z I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia, odbędzie się w terminie

od czwartku, 06 października 2022 r.

do niedzieli, 09 października br.

Rozkład zajęć w semestrze zimowym 2022

Informuję, że projekt rozkładu zajęć w semestrze zimowym roku akademickiego 2022/2023 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia jest opublikowany w zakładce rozkłady zajęć

Pomoc stypendialna w roku akad. 2022/2023

Uprzejmie informuję, że zgodnie z pismem Prorektora ds. Studenckich Pana prof. Roberta Zalewskiego

do piątku, 14 października 2022 r., w godz. pracy Dziekanatu, w pokoju 111 NK

studenci mogą złożyć wnioski

* o stypendium socjalne,

* o stypendium rektora.

Informacja o ubezpieczeniu studentów w zakrersie NNW

W załączonym pliku pdf znajduje się informacja Kanclerza PW o możliwości przystąpienia studentów Wydziału Transportu PW do ubezpieczenia w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) w roku akademickim 2022/2023.

Studenci, którzy chcą przystąpić do ubezpieczenia, proszeni są o dokonanie wpłaty 56,- zł (pięćdziesiąt sześć złotych) na rachunek bankowy o numerze: 

71 1240 1053 5111 8100 0010 0091

podając w tytule imię i nazwisko oraz numer albumu.

Uwaga Kandydaci na studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia

Komisja Rekrutacyjna Wydziału Transportu PW informuje, że w semestrze zimowym roku akademickiego 2022/2023 zostaną uruchomione następujące specjalności:

 • na studiach stacjonarnych II stopnia
  • Audyt logistyczny
 • na studia niestacjonarnych II stopnia
  • Inżynieria transportu lotniczego,
  • Logistyka i technologia transportu samochodowego,
  • Sterowanie ruchem kolejowym.

Ewentualne pytania do WKR proszę kierować drogą mailową, na adres: rekrutacja.wt@pw.edu.pl

Wysokość opłat za zajęcia dydaktyczne i inne formy kształcenia w roku akademickim 2022/2023

Informuję studentów, że w roku akademickim 2022/2023 obowiązują opłaty za zajęcia dydaktyczne i inne formy kształcenia, w wysokości ustalonej przez JM Rektora PW decyzją nr 113/2022 z dnia 28 kwietnia 2022 r.

Stawki za 1 pkt ECTS, obowiązujące na studiach niestacjonarnych w roku akad. 2022/2023, zostały podane w załączonych plikach:

Informacja Studium Języków Obcych PW

Studium Języków Obcych PW przekazało informację o organizacji w roku akademickim 2022/2023 kursów

 • z języka niemieckiego,
 • z języka francuskiego,

przygotowujących do egzaminów certyfikacyjnych.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: https://www.sjo.pw.edu.pl/aktualnosci/projekt-nerw-w-roku-akademickim-2022-2023/

Zajęcia z Wychowania fizycznego w semestrze zimowym 2022/2023

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu PW przekazało informację o zapisach (dotyczącą studentów II roku studiów stacjonarnych I stopnia) na zajęcia

z Wychowania fizycznego

w semestrze zimowym roku akademickiego 2022/2023. Szczegóły w pliku pdf:

Informacja SWFiS (pdf, 150,85 kB)

Trwa nabór Kandydatów na piątą edycję studiów podyplomowych Zarządzanie flotą samochodową i mobilnością

Studia te są unikalną na polskim rynku ofertą zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych dla podejmowania trafnych decyzji w zarządzaniu pojazdami służbowymi oraz mobilnością pracowników z uwzględnieniem najnowszych rozwiązań technicznych i organizacyjnych.

Weź udział w programie ATHENS!

Utworzony w 1997 roku ATHENS to program mający na celu wymianę studentów pomiędzy czołowymi europejskimi uczelniami technicznymi oraz udział we wspólnych europejskich programach rozwojowych i szkoleniowych. Obecnie uczestniczy w nim 15 instytucji z Austrii, Belgii, Czech, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Niemiec, Norwegii, Polski, Portugalii, Rumunii, Turcji, Węgier i Włoch.