Wysokość opłat za zajęcia dydaktyczne i inne formy kształcenia w roku akademickim 2021/2022

Informuję studentów, że w roku akademickim 2021/2022 obowiązują opłaty za zajęcia dydaktyczne i inne formy kształcenia, w wysokości ustalonej przez JM Rektora PW decyzją nr 95/2021 z dnia 7 maja 2021 r.

Stawki za 1 pkt ECTS, obowiązujące na studiach niestacjonarnych w roku akad. 2021/2022, zostały podane w załączonych plikach:

Prodziekan ds Kształcenia
dr hab. inż. Ewa Kardas-Cinal, prof. uczelni