Aktualności

Termin realizacji przysposobienia bibliotecznego

Biblioteka Główna PW informuje, że w semestrze zimowym e-kurs z Przysposobienia bibliotecznego, dla studentów Wydziału Transportu PW z I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia, którzy nie zaliczyli szkolenia w PW, odbędzie się w terminie

od wtorku, 03 października 2023 r.

do niedzieli, 08 października 2023 r.

Pomoc stypendialna w semestrze zimowym roku akad. 2023/2024

Uprzejmie informuję, że zgodnie z pismem Prorektora ds. Studenckich Pana prof. Roberta Zalewskiego

do poniedziałku, 16 października 2023 r., w godz. pracy Dziekanatu, w pokoju 111 NK

zainteresowani studenci mogą złożyć wnioski:

o stypendium socjalne,

o  stypendium rektora.

Rozkład zajęć w semestrze zimowym 2023

Informuję, że został opublikowany rozkład zajęć w semestrze zimowym roku akademickiego 2023/2024.

Uwaga studenci studiów stacjonarnych I stopnia oraz studiów niestacjonarnych I i II stopnia - zapisy na zajęcia!

Informuję, że zapisy studentów studiów stacjonarnych I stopnia oraz studentów studiów niestacjonarnych I i II stopnia na zajęcia w semestrze zimowym roku akademickiego 2023/2024 będą odbywały się za pośrednictwem systemu USOSweb, pod adresem:

usosweb.usos.pw.edu.pl

Zajęcia z Wychowania fizycznego w semestrze zimowym 2023/2024

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu PW przekazało informację o zapisach (dotyczącą studentów II roku studiów stacjonarnych I stopnia) na zajęcia

z Wychowania fizycznego

w semestrze zimowym roku akademickiego 2023/2024. Szczegóły w pliku pdf:

Informacja SWFiS (pdf, 153,57 kB)

Podział na grupy zajęciowe na 1 semestrze studiów stacjonarnych pierwszego stopnia

Uprzejmie informuję, że został dokonany podział na grupy zajęciowe na 1 semestrze studiów stacjonarnych pierwszego stopnia.

Szczegóły po zalogowaniu się do USOSweb.

Gala Rankingu "Perspektywy 2023" - Wydział Transportu PW po raz kolejny na podium!

Poznaliśmy wyniki nowego Rankingu Perspektywy 2023. Nasz Wydział zajął pierwsze miejsce jako jednostka kształcąca na kierunku "Transport", utrzymując tym samym swoją wieloletnią pozycję w pierwszym miejscu na podium. Ranking Kierunków Studiów, w zależności od specyfiki danego kierunku, składa się z 12 lub 13 wskaźników pogrupowanych w sześć kryteriów: Prestiż, Absolwenci na rynku pracy, Potencjał akademicki, Potencjał dydaktyczny, Potencjał naukowy, Umiędzynarodowienie. W tym roku zestawienie obejmuje 74 główne kierunki lub grupy kierunków studiów. Politechnika Warszawska zajęła trzecie miejsce w zestawieniu najlepszych uczelni akademickich w Polsce.

Uwaga Kandydaci na studia II stopnia

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna, w porozumieniu z Władzami Wydziału, postanowiła, że w roku akademickim 2023/2024 na studiach niestacjonarnych II stopnia uruchomione zostaną następujące specjalności:

  1. Audyt logistyczny,
  2. Zrównoważona mobilność miejska,
  3. Sterowanie ruchem kolejowym.

Na studiach stacjonarnych II stopnia zostanie uruchomiona specjalność

  1. Logistyka i technologia transportu samochodowego

Program ATHENS - rekrutacja

Od soboty, 9 do wtorku, 19 września 2023 roku trwa rejestracja studentów na wyjazdy w ramach Programu ATHENS w sesji listopad 2023, która odbędzie się w dniach 18 - 25 listopada 2023 roku.

Harmonogram jesiennej sesji egzaminacyjnej

Uprzejmie informuję, że przygotowany został harmonogram

sesji egzaminacyjnej, który obowiązuje studentów studiów: stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia.