Kontakt

Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej

ul. Koszykowa 75
00-662 Warszawa
  

Biuro Dziekana

ul. Koszykowa 75, pok. 108 NK
00-662 Warszawa
tel.: +48 22 234 7311
fax: +48 22 234 1597
mail: dziekan@wt.pw.edu.pl
    

Dziekanat

ul. Koszykowa 75
00-662 Warszawa
telefony:

  • studia stacjonarne I stopnia  +48 22 234 7197
  • studia stacjonarne II stopnia +48 22 234 7188
  • studia niestacjonarne I i II stopnia +48 22 234 5876

fax.: +48 22 625 0094

 
Studia stacjonarne I stopnia,
studia podyplomowe:
mgr inż. Inesa Kruszka pok.: 112 NK
tel.:  +48 22 234 7197
e-mail: ikr@wt.pw.edu.pl
   
Studia stacjonarne II stopnia, praktyki na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych,
zakwaterowania w domach studenckich:
 
mgr Dorota Czak pok.: 112 NK
tel.:  +48 22 234 7188
e-mail: dczak@wt.pw.edu.pl
 
Studia niestacjonarne I i II stopnia:
Katarzyna Czymeryńska pok.: 111 NK
tel.:  +48 22 234 5876
e-mail: kalinko@wt.pw.edu.pl
 
Proces dyplomowania na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych,
suplementy do dyplomów:
mgr inż. Barbara Szczepankowska pok.: 111 NK
tel.: +48 22 234 7189
e-mail: bmsz@wt.pw.edu.pl
   
Studia niestacjonarne I i II stopnia:
Elżbieta Mędyk,
mgr Magdalena Dąbrowska
pok.: 110 NK
tel.: +48 22 234 5878
e-mail: emedyk@wt.pw.edu.pl
   

Studia w języku angielskim, Erasmus+,

pomoc materialna dla studentów:

 
mgr Marzena Bukowiecka pok.: 106a NK
tel.: +48 22 234 5940
e-mail: marzena.bukowiecka@wt.pw.edu.pl
   

Kierownik Dziekanatu,

studia doktoranckie i podyplomowe:

mgr Ewa Bieńko pok.: 110 NK
tel.: +48 22 234 7364
e-mail: dziekanat@wt.pw.edu.pl
                      
 
Opiekun studentów I roku studiów
dr hab. inż. Jarosław Korzeb, prof. PW pok.: 315 NK
tel.: +48 22 234 7707
e-mail: korzeb@wt.pw.edu.pl
   
Koordynator Spraw Studenckich  
Magdalena Burczyńska pok.: 110 NK
tel.: +48 22 234 7190
e-mail: koostudencki@wt.pw.edu.pl
   
   

Webmaster

strona@wt.pw.edu.pl