Aktualności

Biuro Karier PW zaprasza na najbliższe warsztaty!

1. Warsztat: Your CV and Professional Image on Social Media - 10.11, 14:15 (środa)

2. Warsztat: Jak tworzyć efektywny zespół (Projektor Kariery) - 17.11, 15:00 (środa)

3. Warsztat: Customer first! O Łańcuchu Dostaw w Leroy Merlin Polska - 16.11, 16:00 (wtorek)

Ostateczne listy rankingowe do stypendium rektora

Uprzejmie informuję, że listy rankingowe do stypendium rektora zostały zatwierdzone przez Odwoławczą Komisję Stypendialną. Listy te stały się listami ostatecznymi.

Witamy w nowym roku akacemickim!

1 października w Auli Gmachu Wydziału Transportu odbyła się uroczysta Inauguracja roku akademickiego 2021/22.

Konkurs ofert na najem lokalu w celu prowadzenia bufetu na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej

Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w zamkniętej kopercie do dnia 10.11.2021 r. do godziny 14.00 w Biurze Dziekana Wydziału Transportu (ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa, Pokój 108). Koperta powinna zawierać nazwę i dokładny adres oferenta, telefon kontaktowy oraz dopisek: „Oferta konkursowa na najem lokalu w celu prowadzenia bufetu na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej”.

Praktyki, wolontariat, staże w Ministerstwie Infrastruktury

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi możliwości ubiegania się o odbywanie praktyk, staży i wolontariatów w Ministerstwie Infrastruktury: https://www.gov.pl/web/infrastruktura/praktyki-wolontariat-staze

Stypendium pod choinkę

Biuro Komunikacji i Promocji rozpoczęło przyjmowanie zgłoszeń do VI edycji Stypendium pod choinkę — nagrody dla zaangażowanych, aktywnie promujących Politechnikę Warszawską oraz budujących jej wizerunek studentów i doktorantów. Zapraszamy na stronę, gdzie  znajdują się szczegóły oraz regulamin: 

https://www.pw.edu.pl/Stypendium-pod-choinke-2021)

Zapraszamy do wzięcia udziału w Inauguracyjnym Spotkaniu Tandemów Językowych ENHANCE

Podczas spotkania przedstawimy projekt i pokażemy jak znaleźć partnera tandemowego do nauki języka obcego.

Informacja o ubezpieczeniu studentów w zakrersie NNW

W załączonym pliku pdf znajduje się informacja o możliwości przystąpienia studentów Wydziału Transportu PW do ubezpieczenia w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) w roku akademickim  2021/2022.

Studenci, którzy chcą przystąpić do ubezpieczenia, proszeni są o dokonanie wpłaty 39,- zł (trzydzieści dziewięć złotych) na rachunek bankowy o numerze: 

71 1240 1053 5111 8100 0010 0091

podając w tytule imię i nazwisko oraz numer albumu.

Uwaga!

Została uruchomiona dodatkowa rekrutacja na wymianę Erasmus+ na semestr letni, która potrwa do 5 listopada 2021. Szczegóły na stronie: https://www.wt.pw.edu.pl/Studenci/International-Office-wymiana-zagraniczna/Studenci-wyjezdzajacy-Erasmus-PL