Deklaracja dostępności

Politechnika Warszawska zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej www.wt.pw.edu.pl.

Data publikacji strony internetowej: 1998 r. Data ostatniej dużej aktualizacji: 2012 r.

Politechnika Warszawska jest w trakcie realizacji projektu „Politechnika Warszawska Ambasadorem Innowacji na Rzecz Dostępności”. W ramach Zadania nr 6 „Poprawienie dostępności narzędzi informatycznych wykorzystywanych w PW” przygotowana zostanie nowa Strona Główna oraz szablony stron dla pozostałych jednostek, które będę spełniały wymagania ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Zgodnie z harmonogramem projektu Zadanie nr 6 zostanie zakończone do końca 2021 roku. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa III – Szkolnictwo Wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5. Kompleksowe programy szkół wyższych.

 

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niedostępne elementy i treści:

 • Część obrazów nie posiada tekstu alternatywnego,
 • Niektóre elementy strony nie spełniają minimalnych wymogów dla kontrastu,
 • Niektóre elementy strony nie wyświetlają się prawidłowo na urządzeniach mobilnych,
 • Niektóre elementy strony nie są dostępne cyfrowo,
 • Niektóre elementy, których kliknięcie powoduje uruchomienie linku w nowym oknie / karcie przeglądarki internetowej nie informują o tym,
 • Strona może posiadać tzw. krótkie linki (bez informacji o ich celu w nazwie),
 • Strona posiada linki wyróżniane tylko podkreśleniem,
 • Strona nie posiada odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

 

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: 2020-09-25.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-04-03.

 

Skróty klawiaturowe

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Na tej stronie internetowej są problemy, które wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej? Zgłoś to do Olgi Szypulskiej, mailowo - olga.szypulska@pw.edu.pl lub telefonicznie - 22 234 61 24.

W zgłoszeniu podaj:

 • swoje imię i nazwisko,
 • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),
 • dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść, 
 • opis na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy.

Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia dostępności należy składać w Sekcji ds. Osób z Niepełnosprawnościami:

e-mail: wsparcie.son@pw.edu.pl

telefon I: (22) 234 1314

telefon II: 695 910 787

 

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością 

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszeniu, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

Jeżeli nadal będziesz mieć uwagi do naszych działań związane z dostępnością cyfrową możesz zgłosić je do Rzecznika Praw Obywatelskich.

  

Dostępność architektoniczna

Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej, ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa

Wydział Transportu posiada dwa budynki posiadające po 6 kondygnacji, w tym podpiwniczenie. Kondygnacja parteru, pierwszego i drugiego piętra posiada połączenie łącznikiem. Budynek starego skrzydła wpisane jest do rejestru zabytków. Wjazd oraz wejście na Terenu Głównego Politechniki Warszawskiej możliwy jest przez 4 wejścia przez bramy nr I i II, w obu bramach zapewniony dostęp do budynku przez osoby z dysfunkcjami ruchu.

Przed budynkiem wyznaczono miejsca postojowe dla osób z niepełnosprawnościami:

1) 2 miejsca przy wejściu do budynków wydziału,

2) 3 miejsca na parkingu między Wydziałem Transportu, a Gmachem Chemii

Wejście główne do Gmachu Nowej Kreślarni znajduje się od strony ul. Noakowskiego, pozostałe z Terenu Głównego Politechniki Warszawskiej. Dostęp  do  budynku  dla osób z niepełnosprawnościami możliwy jest w nowej części budynku, przy którym znajduje się platforma pionowa obsługiwana przez pracownika portierni. Portiernia znajduje się na parterze Gmachu Nowej Kreślarni do której ciągiem korytarzy można dojechać na wózku.

W nowej części budynku znajduje się dźwig osobowy. Winda posiada wymiary umożliwiające korzystanie z osoby na wózku. Posiada głośniki, przez które dostarczana jest informacja, na jakim poziomie się zatrzymała, przyciski oznaczone są w języku Braille'a – dogodne dla osób niedowidzących. Nowa i stara część na poziomie parteru, 1 i 2 piętra jest ze sobą skomunikowana łącznikiem. Szerokości  korytarzy  w  budynku  mają  odpowiednie  wymiary do poruszania się na wózku. Elementy wyposażenia przeciwpożarowego, skrzynki elektryczne i gabloty odstają od płaszczyzny ściany na więcej niż  10  cm  zostały  zabezpieczone taśmą kontrastowa przed  niekontrolowanym  wejściem  przez  osobę z dysfunkcją  wzroku. Na drzwiach toalet oraz pozostałych pomieszczeniach w przestrzeniach wspólnych (korytarze, ciągi piesze) zastosowano oznaczenia pomieszczeń alfabetem Braille'a.

Na terenie Wydziału Transportu w starej części (II piętro) znajduje się krzesło ewakuacyjne dla osób z niepełnosprawnościami. W budynku znajdują się czytelne informacje wizualne o drogach ewakuacji, oznaczone piktogramami i strzałkami kierunkowymi. Budynek  został  wyposażony w dźwiękowy system powiadamiania alarmowego. W nowej części budynku na każdym piętrze znajdują się toalety, które zostały dostosowane do osób z niepełnosprawnościami. W starej część toaleta znajduje się na parterze przy Portierni.

W pomieszczeniach Dziekanatu znajduje się stanowiskowa pętla indukcyjna.