Nowy Zeszyt Naukowy Wydziału Transportu

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z treścią kolejnego Zeszytu wydawanego w ramach Prac Naukowych Politechniki Warszawskiej - Transport.

Zeszyt 115 - " Przegląd badań w transporcie drogowym, lotniczym, szynowym i wodnym"

 

Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej – Transport są czasopismem wydawanym nieprzerwanie od 44 lat. Od lat kilkunastu wydawane są jako kwartalnik.

W Pracach wydawane są artykuły naukowe oraz monografie habilitacyjne. Tematyka wydawanych artykułów i monografii dotyczy wszystkich działów szeroko pojętego transportu. Obejmuje to transport drogowy, szynowy, wodny (w tym morski), lotniczy i wewnętrzny.

Publikacje dotyczą m.in. systemów transportowych, problemów logistyki i organizacji transportu, infrastruktury transportu, środków transportu, telekomunikacji w transporcie, inteligentnych systemów transportowych i wielu innych zagadnień. Więcej »