Rozstrzygnięty konkurs na kolejne stacje II linii metra

Plansza STP Mory

9 czerwca 2017 roku Metro Warszawskie ogłosiło wyniki konkursu na „Wykonanie Koncepcji Architektoniczno-Budowlanej trzeciego etapu realizacji odcinka zachodniego II linii metra wraz ze Stacją Techniczno-Postojową (STP) Mory w Warszawie”. Zwycięską okazała się praca Konsorcjum firm AMC – Andrzej Chołdzyński i Biura Projektów „Metroprojekt”. W koncepcję tą swój wkład wniósł Zespół z Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej pod kierunkiem Prof. Marianny Jacyny (Dziekan Wydziału).

Pracownicy Wydziału Transportu PW pod kierunkiem Prof. Marianny Jacyny wykonali projekt Stacji Techniczno-Postojowej Mory składający się z układu torowego oraz technologii pracy stacji. W pracach brali udział pracownicy Wydziału: prof. dr hab. inż. Marianna Jacyna, dr hab. inż. Dariusz Pyza, prof. PW, dr inż. Jacek Kukulski, dr inż. Konrad Lewczuk i mgr inż. Piotr Gołębiowski oraz eksperci zewnętrzni: dr inż. Andrzej Gołaszewski – emerytowany Pracownik Wydziału Transportu PW, mgr inż. Bogumił Mądry, mgr inż. Andrzej Zieliński oraz inż. Janusz Kwaśkiewicz.

- Prace były oceniane przez specjalistów według siedmiu kryteriów z różnych dziedzin – mówi Marlena Happach, dyrektor Biura Architektury i Planowania Przestrzennego. – Dotychczasowe doświadczenia pokazują jak istotna jest miastotwórcza rola metra. W propozycjach konkursowych docenialiśmy przemyślane powiązania stacji z systemem komunikacyjnym a przede wszystkim siatką przestrzeni publicznych nowej dzielnicy mieszkaniowej.

Pracownia otrzyma pierwszą nagrodę w konkursie oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, poprzedzających zawarcie umowy na wykonanie projektu budowlanego i Koncepcji Architektoniczno–Budowlanej Węzłów Przesiadkowych. To będą ostatnie stacje II linii metra, wraz z najważniejszą – stacją techniczno-obsługową Mory, bez której funkcjonowanie linii jest niemożliwe.

Na zdjęciu, od lewej: Pan Mieczysław Szczepański (Prezes firmy Metroprojekt), Pan mgr inż. Piotr Gołębiowski (WT PW), Pani Prof. dr hab. inż. Marianna Jacyna (Dziekan WT PW), Pan dr hab. inż. Dariusz Pyza, prof. PW  (Prodziekan ds. Kształcenia WT PW), i Pan dr inż. Jacek Kukulski (WT PW). Fot. Koło Miłośników Metra

 

Tekst na podstawie: http://ztm.waw.pl/informacje.php?i=1319&c=98&l=1