VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa Inżynieria Ruchu Lotniczego 2020

W dniu 20 października 2020 r. odbyła się VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa Inżynieria Ruchu Lotniczego 2020. Konferencja odbyła się w formie zdalnej i transmitowana była na kanale YouTube https://www.youtube.com/watch?v=hVDd_WNAyDo&t=50s. Zachęcamy do obejrzenia przebiegu tego wydarzenia. Konferencja składała się z dwóch paneli branżowych i panelu naukowego.

Konferencję otworzył prof. dr hab. inż. Jacek Skorupski, Kierownik Zakładu Inżynierii Transportu Lotniczego WT PW.

Podczas Panelu I - Innowacyjne rozwiązania w zakresie transportu lotniczego i powiązania z innymi gałęziami transportu – wystąpili przedstawiciele: Centralnego Portu Komunikacyjnego jako głównego partnera Konferencji, firmy ARUP, SimFactor oraz OCT PW. Na zakończenie panelu Studenckie Koło Naukowe Transportu Lotniczego oraz Koło Naukowe Architektury Strukturalnej zaprezentowali  projekt makiety CPK. Debata z udziałem zaproszonych gości zakończyła Panel I. Ta część była prowadzona przez doktoranta Roberta Szymczaka.

W Panelu II - Wpływ CPK na rynek pracy – udział wzięli przedstawiciele CPK, LSAS, PAŻP oraz ZITL WT PW. Odbył się również panel dyskusyjny z udziałem zaproszonych gości. Panel II prowadzony był przez studenta Adama Miśkiewicza.

Podczas Panelu naukowego, prowadzonego przez prof. Jacka Skorupskiego, zaprezentowano bardzo ciekawe wystąpienia. Prezentacje wszystkich artykułów, zgłoszonych na konferencję IRL2020, znajdują się na stronie konferencji https://www.konferencjairl.pw.edu.pl/pl/ a treści można obsłuchać na YouTube. Zapraszamy!!!

Konferencję podsumował i zakończył prof. dr hab. inż. Jacek Skorupski dziękując za udział i ciekawe wystąpienia. Podkreślił również, że przesłane artykuły, po procesie recenzji i ich akceptacji, będą rekomendowane do publikacji w WUT Journal of Transportation Engineering (WJTE) oraz Lecture Notes in Intelligent Transportation and Infrastructure (LNITI) wydawnictwa Springer.

Komitet organizacyjny Konferencji IRL2020 dziękuje za ciekawe wystąpienia i udział w tym wydarzeniu. Zapraszamy na kolejną edycję w 2022 roku !!!