Warsztaty na temat Uczelnianych Planów Mobilności - 29 listopada 2018r.

Politechnika Krakowska, przy współpracy z Biurem Polityki Mobilności i Transportu Urzędu m.st. Warszawy oraz Politechniką Warszawską organizuje warsztaty dla przedstawicieli uczelni na temat realizacji tzw. uczelnianych planów mobilności. Plan mobilności to pakiet działań i rozwiązań mających na celu zachęcanie pracowników i studentów do częstszego korzystania ze środków komunikacji zbiorowej oraz aktywnych form mobilności: rowerów i przemieszania się pieszo.

Warsztaty organizowane są 29 listopada b.r. na Politechnice Warszawskiej w budynku Wydziału Transportu przy ul. Koszykowej 75, w sali nr 100.

Warsztaty będą składały się z dwóch części. W części pierwszej uczestnicy zapoznają się z problematyką planowania zrównoważonej mobilności uczelnianej, a w drugiej będą pracować nad koncepcją planu mobilności dla wybranego kampusu uniwersyteckiego.

Warsztaty organizowane są w ramach projektu UE U-MOB LIFE, którego celem jest ułatwianie wymiany informacji i  transferu wiedzy o najlepszych praktykach europejskich uczelni w zakresie zrównoważonej mobilności. Działania projektu służą redukcji emisji CO2 wynikających z mobilności społeczności akademickiej.

Liczba miejsc jest ograniczona – o udziale w warsztatach decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia należy przesyłać do mgr inż. Urszuli Dudy-Wiertel, na adres: ududa@pk.edu.pl.