XLVII konferencja Zimowa Szkoła Niezawodności 2019 - „NIEZAWODNOŚĆ SYSTEMÓW TECHNICZNYCH”.

W dniach 6 - 12 stycznia 2019 r. odbędzie się w Szczyrku XLVII konferencja Zimowa Szkoła Niezawodności 2019 pod tytułem „NIEZAWODNOŚĆ SYSTEMÓW TECHNICZNYCH”.

Organizatorem konferencji jest Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej oraz Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych. Konferencja odbywa się pod patronatem Komitetu Transportu oraz Komitetu Budowy Maszyn Polskiej Akademii Nauk.


Tematyka konferencji obejmuje zagadnienia niezawodności obiektów i systemów technicznych dotyczą bardzo szerokiego obszaru zastosowań, szczególnie:

  •         transportu lotniczego, drogowego, szynowego, wodnego morskiego i śródlądowego oraz ruro-ciągowego, w tym środków transportu, infrastruktury punktowej i liniowej, systemów sterowania i zarządzania,
  •         budownictwa przemysłowego i mieszkaniowego,
  •         produkcji i dystrybucji energii,
  •         przemysłu urządzeń elektrycznych i elektronicznych,
  •         technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych,
  •         produkcji maszyn i urządzeń,
  •         systemów i procesów logistycznych,
  •         rolnictwa i przemysłu spożywczego,
  •         medycyny, ochrony zdrowia, ochrony środowiska naturalnego,
  •         przemysłu chemicznego.

Szczegółowe informacje na stronie konferencji: zimowaszkolaniezawodnosci.edu.pl