Zakład Telekomunikacji w Transporcie

Kierownik

dr hab. inż. Adam Rosiński, prof. uczelni

Dorobek naukowy – Repozytorium PW

Gmach Nowej Kreślarni, pok. 262

Tel: (22) 234 70 69   ι   E-mail: adam.rosinski@pw.edu.pl

Pracownicy

dr inż. Ewa Dudek

Dorobek naukowy – Repozytorium PW

Gmach Nowej Kreślarni, pok. 263

Tel: (22) 234 70 36   ι   E-mail: ewa.dudek@pw.edu.pl

dr inż. Zbigniew Kasprzyk

Dorobek naukowy – Repozytorium PW

Gmach Nowej Kreślarni, pok. 264

Tel: (22) 234 70 35   ι   E-mail: zbigniew.kasprzyk@pw.edu.pl

dr inż. Karolina Krzykowska-Piotrowska

Dorobek naukowy – Repozytorium PW

Gmach Nowej Kreślarni, pok. 263

Tel: (22) 234 70 36   ι   E-mail: karolina.krzykowska@pw.edu.pl

dr inż. Mariusz Rychlicki

Dorobek naukowy – Repozytorium PW

Gmach Nowej Kreślarni, pok. 264

Tel: (22) 234 70 35   ι   E-mail: mariusz.rychlicki@pw.edu.pl

dr inż. Marek Stawowy

Dorobek naukowy – Repozytorium PW

Gmach Nowej Kreślarni, pok. 152

Tel: (22) 234 70 37   ι   E-mail: marek.stawowy@pw.edu.pl

inż. Andrzej Szmigiel

Gmach Nowej Kreślarni, pok. 151

Tel: (22) 234 70 38   ι   E-mail: andrzej.szmigiel@pw.edu.pl

prof. dr hab. inż. Wojciech Wawrzyński

Dorobek naukowy – Repozytorium PW

Gmach Nowej Kreślarni, pok. 261

Tel: (22) 234 70 69   ι   E-mail: wojciech.wawrzynski@pw.edu.pl