BEZRUCHKOL (NCBR – BRIK II)

Zarządzanie środowiskowymi zagrożeniami wpływającymi na bezpieczeństwo ruchu kolejowego

Nazwa programu:

Wspólne Przedsięwzięcie polegające na wsparciu badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze infrastruktury kolejowej pn. „Badania i Rozwój w Infrastrukturze Kolejowej – BRIK” (II konkurs)

Akronim:

BEZRUCHKOL

Instytucja finansująca:

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Wykonawca:

  • Politechnika Warszawska (Lider konsorcjum),
  • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego,
  • Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych,
  • Lotnicza Akademia Wojskowa

Całkowita wartość projektu:

5 835 426,25 zł

Wartość dofinansowania NCBR:

2 917 713,13 zł

Wartość dofinansowania PKP PLK S.A.:

2 917 713,12 zł

Okres realizacji:

2023 - 2025

Kierownik projektu:

prof. dr hab. inż. Dariusz Pyza, Zakład Sterowania Ruchem i Infrastruktury Transportu

Opis:

Przedmiotem projektu jest opracowanie metody wykorzystującej nowoczesne narzędzia komputerowe i skanowania laserowego pozyskiwania informacji o drzewostanach zlokalizowanych w sąsiedztwie linii kolejowych i opracowanie metodyki zarządzania drzewami i krzewami w sąsiedztwie linii kolejowych zarządzanych przez PKP PLK S.A. w sposób zapewniający realizację obowiązków prawnych i konieczności adaptacji do zmian klimatu.

Osiągnięcie celu projektu realizowane będzie w dziewięciu etapach. W ramach poszczególnych etapów zostanie przeprowadzona analiza dokumentów środowiskowych związanych z utrzymaniem linii kolejowych, w tym dokumentów i ich zakresów niezbędnych przy wystąpieniach o wycinkę drzew (etap 1) oraz identyfikacja zagrożeń wynikających z nieefektywnego zarządzania drzewostanami w sąsiedztwie linii kolejowych (etap 2). Kolejny etap to wybór odcinków pilotażowych na potrzeby realizacji badań, uwzględniających różne aspekty zróżnicowania sieci kolejowej (etap 3) oraz opracowanie metody i pozyskanie informacji o drzewostanach w sąsiedztwie odcinków pilotażowych linii kolejowych (etap 4). Pozyskane dane oraz ich analiza pozwolą na opracowanie metodyki zarządzania drzewostanami w sąsiedztwie linii kolejowych (etap 5), która zostanie zaimplementowana do programu komputerowego umożliwiającego prowadzenie symulacji komputerowych (etap 6). Weryfikacja i kalibracja programu oraz metodyki, przeprowadzona zostanie z uwzględnieniem danych pozyskanych w ramach badań poligonowych (etap 7). Całościowa analiza przedmiotu projektu pozwoli na opracowanie wytycznych i rekomendacji w zakresie efektywnego zarządzania drzewostanami w sąsiedztwie linii kolejowych (etap 8).

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz PKP PLK S.A. w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia polegającego na wsparciu badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze infrastruktury kolejowej pn. „Badania i Rozwój w Infrastrukturze Kolejowej – BRIK”

BEZRUCHKOL (NCBR – BRIK II)
  • Currently 0 out of 5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Rating: 0/5 (0 votes cast)

Thank you for rating!

You have already rated this page, you can only rate it once!

Your rating has been changed, thanks for rating!

Log in or create a user account to rate this page.