ESAR (NCBR – BRIK II)

Energooszczędny System Elektrycznego Ogrzewania Rozjazdów z adaptacyjną dystrybucją mocy grzewczej

Nazwa programu:

Wspólne Przedsięwzięcie polegające na wsparciu badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze infrastruktury kolejowej pn. „Badania i Rozwój w Infrastrukturze Kolejowej – BRIK” (II konkurs)

Akronim:

ESAR

Instytucja finansująca:

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Wykonawca:

  • Instytut Kolejnictwa (Lider Konsorcjum),
  • Zakład Automatyki i Urządzeń Pomiarowych AREX sp. z o. o.,
  • Politechnika Warszawska,

Całkowita wartość projektu:

6 536 444,17 zł

Wartość dofinansowania NCBR:

2 479 805,32 PLN

Wartość dofinansowania PKP PLK S.A.:

2 479 805,32 PLN

Okres realizacji:

2022 – 2025

Kierownik projektu na Politechnice Warszawskiej:

dr hab. inż. Jacek Kukulski prof. uczelni, Zakład Sterowania Ruchem i Infrastruktury Transportu

Opis:

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnego, wysokosprawnego systemu elektrycznego ogrzewania rozjazdów kolejowych o zmniejszonym zapotrzebowaniu na moc zainstalowaną w miejscu przyłączenia do sieci dystrybucyjnej AC 0,4 kV i zmniejszonym zużyciu energii elektrycznej.

Nowy system opracowany zostanie z uwzględnieniem obowiązujących wymagań stawianych przez PKP PLK S.A., a zawartych w Instrukcji Iet-5 „Wytyczne projektowania urządzeń elektrycznego ogrzewania rozjazdów” (2015 r.). System będzie kompatybilny z przyjętymi przez zarządcę infrastruktury kolejowej standardami komunikacji systemów EOR (Standard KHA – Iet-5 Tom2) i będzie możliwy do wdrażania na istniejącej lub nowej, dedykowanej infrastrukturze kablowej przy stosowaniu typoszeregu przyjętych na kolei elementów grzejnych (Iet-5 Tom1). Będzie mógł być zabudowany zarówno w nowych instalacjach EOR, jak również umożliwiał będzie modernizację istniejących już systemów EOR, bez konieczności wymiany zasadniczej części okablowania na stacji, ani wymiany grzejników w rozjazdach. Idea pracy systemu ESAR polegać będzie na optymalizacji zapotrzebowania na moc elektryczną w miejscu przyłączenia do sieci dystrybucyjnej, celem redukcji zużycia energii poprzez adaptacyjne sterowanie dystrybucją mocy grzewczej w obrębie rozjazdu, przy jednoczesnym zachowaniu jego pełnej drożności w warunkach zimowych. Optymalizacja mocy EOR w rozjeździe realizowana będzie poprzez segmentację, oczujnikowanie i indywidualne dopasowanie dostarczanej mocy grzewczej dla poszczególnych obszarów i elementów rozjazdu.

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz PKP PLK S.A. w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia polegającego na wsparciu badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze infrastruktury kolejowej pn. „Badania i Rozwój w Infrastrukturze Kolejowej – BRIK”

ESAR (NCBR – BRIK II)
  • Currently 0 out of 5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Rating: 0/5 (0 votes cast)

Thank you for rating!

You have already rated this page, you can only rate it once!

Your rating has been changed, thanks for rating!

Log in or create a user account to rate this page.