Harmonogramy letniej i jesiennej sesji egzaminacyjnej

Uprzejmie informuję, że przygotowane zostały harmonogramy:

sesji egzaminacyjnej, które obowiązują studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia.

Uwaga! Na studiach niestacjonarnych egzaminy w trakcie sesji letniej odbywać się będą w tych samych godzinach, w których są realizowane zajęcia z danego przedmiotu.

Prodziekan ds Kształcenia
dr hab. inż. Ewa Kardas-Cinal, prof. uczelni