Nowoczesne technologie w transporcie drogowym

NTTD (tylko na studiach stacjonarnych)

Absolwenci specjalności Nowoczesne technologie w transporcie drogowym posiadają wiedzę i umiejętności w zakresie technologii zautomatyzowanych i autonomicznych pojazdów, projektowania dostępności środków i infrastruktury transportowej, techniki analizy i przetwarzania danych, nowoczesnych systemów bezpieczeństwa pojazdów oraz technologii ich budowy, nowoczesnych technologii informatycznych, bezpieczeństwa i modelowania ruchu drogowego, symulacji w projektowaniu systemów transportowych, a także aspektów prawnych w transporcie. Absolwenci tej specjalności są przygotowani do rozwiązywania problemów w zakresie funkcjonowania i kształtowania zaawansowanych technologii w transporcie drogowym, posiadają umiejętność wdrażania zautomatyzowanych i autonomicznych pojazdów, technik analizy i przetwarzania danych, stosowania nowoczesnych narzędzi informatycznych w pracy inżynierskiej, kształtowania bezpiecznej infrastruktury transportowej, projektowania uniwersalnych, nowoczesnych rozwiązań w budowie pojazdów i systemów bezpieczeństwa, umiejętność monitorowania stanu pojazdu i kierowcy, projektowania infrastruktury oświetleniowej, oceny wpływu nowoczesnych technologii na środowisko, a także kwalifikacje w zakresie zarządzania projektami i zasobami ludzkimi. Są przygotowani do pracy w prywatnych i państwowych przedsiębiorstwach transportowych, w jednostkach administracji rządowej i samorządowej, w jednostkach naukowych i badawczo-rozwojowych, a także w biurach projektowych.