Pojazdy autonomiczne i systemy transportu autonomicznego

PASTA

Absolwenci specjalności Pojazdy autonomiczne i systemy transportu autonomicznego zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu: technologii, modelowania, programowania i eksploatacji pojazdów i systemów autonomicznych oraz podsystemów (np. HMI – Human Machine Interface), samochodów elektrycznych, hybrydowych oraz innych niskoemisyjnych środków transportu, zastosowania nowoczesnych narzędzi w projektowaniu systemów transportu autonomicznego, a także uwarunkowań prawnych i etycznych.
Absolwenci specjalności PASTA znajdują zatrudnienie, jako projektanci, doradcy, specjaliści, kadra zarządzająca:

  • w jednostkach projektowych i badawczych,
  • w specjalistycznych komórkach administracji rządowej,
  • w biurach projektowych,
  • w przedsiębiorstwach transportowych.

Specjalność nie obejmuje klasycznego transportu kolejowego.