Zakład Systemów Informatycznych i Mechatronicznych w Transporcie

Kierownik

prof. dr hab. inż. Iwona Grabarek

Dorobek naukowy – Repozytorium PW

Gmach Nowej Kreślarni, pok. 205

Tel: (22) 234 72 22   ι   E-mail: iwona.grabarek@pw.edu.pl

Sekretariat

Urszula Krasieńko

Gmach Nowej Kreślarni, pok. 321

Tel: (22) 234 54 09   ι   E-mail: urszula.krasienko@pw.edu.pl

Pracownicy

mgr inż. Jerzy Bogdański

Dorobek naukowy – Repozytorium PW

Gmach Nowej Kreślarni, pok. 256

Tel: (22) 234 79 30   ι   E-mail: jerzy.bogdanski@pw.edu.pl

dr inż. Sylwia Bęczkowska

Dorobek naukowy – Repozytorium PW

Gmach Nowej Kreślarni, pok. 228

Tel: (22) 234 60 07   ι   E-mail: sylwia.beczkowska@pw.edu.pl

dr hab. inż. Andrzej Czerepicki, prof. uczelni

Dorobek naukowy – Repozytorium PW

Gmach Nowej Kreślarni, pok. 259

Tel: (22) 234 61 43   ι   E-mail: andrzej.czerepicki@pw.edu.pl

dr inż. Grzegorz Dobrzyński

Dorobek naukowy – Repozytorium PW

Gmach Nowej Kreślarni, pok. 228

Tel: (22) 234 60 07   ι   E-mail: grzegorz.dobrzynski@pw.edu.pl

dr inż. Piotr Jaskowski

Dorobek naukowy – Repozytorium PW

Gmach Nowej Kreślarni, pok. 220

Tel: (22) 234 77 52   ι   E-mail: piotr.jaskowski@pw.edu.pl

dr inż. Marcin Koniak

Dorobek naukowy – Repozytorium PW

Gmach Nowej Kreślarni, pok. 221

Tel: (22) 234 79 38   ι   E-mail: marcin.koniak@pw.edu.pl

dr hab. inż. Maciej Kozłowski, prof. uczelni

Dorobek naukowy – Repozytorium PW

Gmach Nowej Kreślarni, pok. 257

Tel: (22) 234 58 74   ι   E-mail: maciej.kozlowski@pw.edu.pl

dr inż. Marcin Nikoniuk

Dorobek naukowy – Repozytorium PW

Gmach Nowej Kreślarni, pok. 228

Tel: (22) 234 60 07   ι   E-mail: marcin.nikoniuk@pw.edu.pl

mgr inż. Grażyna Sitnicka

Dorobek naukowy – Repozytorium PW

Gmach Nowej Kreślarni, pok. 256

Tel: (22) 234 79 30   ι   E-mail: grazyna.sitnicka@pw.edu.pl

dr inż. Krzysztof Stypułkowski

Dorobek naukowy – Repozytorium PW

Gmach Nowej Kreślarni, pok. 220

Tel: (22) 234 77 52   ι   E-mail: krzysztof.stypulkowski@pw.edu.pl

dr hab. inż. Piotr Tomczuk, prof. uczelni

Dorobek naukowy – Repozytorium PW

Gmach Nowej Kreślarni, pok. 220

Tel: (22) 234 77 52   ι   E-mail: piotr.tomczuk@pw.edu.pl

mgr inż. Andrzej Woźniak

Dorobek naukowy – Repozytorium PW

Gmach Nowej Kreślarni, pok. 322

Tel: (22) 234 54 09   ι   E-mail: andrzej.wozniak@pw.edu.pl

mgr inż. Zuzanna Zysk

Dorobek naukowy – Repozytorium PW

Gmach Nowej Kreślarni, pok. 221

Tel: (22) 234 79 38   ι   E-mail: zuzanna.zysk@pw.edu.pl