Zakłady

Zakład Eksploatacji i Utrzymania Pojazdów (EiUP)

Kierownik: dr hab. inż. Marek Guzek, prof. uczelni

Tel. (22) 234 82 46   ι   E-mail: marek.guzek@pw.edu.pl

 

 

Zakład Inżynierii Transportu Lotniczego (ITL)

Kierownik: prof. dr hab. inż. Jacek Skorupski

Tel. (22) 234 73 39   ι   E-mail: jacek.skorupski@pw.edu.pl

 

 

Zakład Inżynierii Systemów Transportowych i Logistyki (ISTiL)

Kierownik: dr hab. Jolanta Żak, prof. uczelni

Tel. (22) 234 14 43   ι   E-mail: jolanta.zak@pw.edu.pl

 

 

Zakład Podstaw Budowy Urządzeń Transportowych (PBUT)

Kierownik: dr hab. inż. Jarosław Korzeb, prof. uczelni

Tel: (22) 234 77 07   ι   E-mail: jaroslaw.korzeb@pw.edu.pl

 

 

Zakład Sterowania Ruchem i Infrastruktury Transportu (SRiIT)

Kierownik: prof. dr hab. inż. Dariusz Pyza

Tel. (22) 234 54 81, Tel. (22) 234 58 54  ι   E-mail: dariusz.pyza@pw.edu.pl

 

 

Zakład Systemów Informatycznych i Mechatronicznych w Transporcie (SIiMT)

Kierownik: prof. dr hab. inż. Iwona Grabarek

Tel. (22) 234 54 09, Tel. (22) 234 72 22   ι   E-mail: iwona.grabarek@pw.edu.pl

 

 

Zakład Telekomunikacji w Transporcie (TWT)

Kierownik: dr hab. inż. Adam Rosiński, prof. uczelni

Tel. (22) 234 70 69   ι   E-mail: adam.rosinski@pw.edu.pl