Komunikaty dla Kandydatów

Uwaga Kandydaci na studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia

Komisja Rekrutacyjna Wydziału Transportu PW informuje, że w semestrze zimowym roku akademickiego 2022/2023 zostaną uruchomione następujące specjalności:

  • na studiach stacjonarnych II stopnia
    • Audyt logistyczny
  • na studia niestacjonarnych II stopnia
    • Inżynieria transportu lotniczego,
    • Logistyka i technologia transportu samochodowego,
    • Sterowanie ruchem kolejowym.

Ewentualne pytania do WKR proszę kierować drogą mailową, na adres: rekrutacja.wt@pw.edu.pl

Akacja kwaterunkowa osób przyjętych na studia

Uwaga Kandydaci na studia na Wydziale Transportu PW!

Osoby, które chcą skorzystać z miejsca w domu studenckim, w roku akademickim 2022/2023, proszone są o złożenie

od wtorku, 09 sierpnia 2022 r.

wniosku na stronie internetowej:

https://kwaterunek.sspw.pl/...

Uwaga osoby ubiegające się o uwzględnienie kryterium trudnej sytuacji materialnej!

Wskazane jest wcześniejsze zaopatrzenie się w zaświadczenia z urzędu skarbowego o dochodzie rodziny.

Adres e-mail do kierowania pytań w sprawie rekrutacji na studia

Szanowni Państwo,

pytania dotyczące procesu rekrutacji proszę kierować adres e-mail: rekrutacja.wt@pw.edu.pl

Zachęcamy do korzystania.

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna i Pracownicy Dziekanatu

Pomoc materialna dla studentów PW

Szczegółowe informacje o świadczeniach stypendialnych dla studentów Wydziału Transportu PW są zamieszczane w zakładce pomoc materialna.