Zasady rejestracji studentów w roku akademickim 2023/2024

Szczegółowe zasady rejestracji studentów w roku akademickim 2023/2024 są zawarte zarządzeniu nr 1/2023 Dziekana Wydziału Transportu PW z dniu 23 stycznia 2023 roku.

studia stacjonarne

studia niestacjonarne

Prodziekan ds Kształcenia
dr hab. inż. Ewa Kardas-Cinal, prof. uczelni