Akty prawne

Zarządzenie nr 72/2023 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 06 grudnia 2023 r. zmieniające zarządzenie nr 55/2023 Rektora PW w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczeń dla studentów Politechniki Warszawskiej na rok akademicki 2023/2024

Decyzja nr 320/2023 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 14 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia wysokości świadczeń dla studentów Politechniki Warszawskiej na rok akademicki 2023/2024

Decyzja nr 287/2023 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 13 października 2023 r. w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Stypendialnej dla Doktorantów na Wydziale Transportu na rok akademicki 2023/2024

Decyzja nr 281/2023 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 13 października 2023 r. w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Stypendialnej Wydziału Transportu na rok akademicki 2023/2024

Decyzja nr 21/2023 Dziekana WT PW z dnia 05 października 2023 r. w sprawie ustalenia kryteriów tworzenia list rankingowych do stypendium rektora w roku akademickim 2023/2024 

Kwota miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do otrzymania stypendium socjalnego w roku akademickim 2023/2024

Regulamin świadczeń dla studentów Politechniki Warszawskiej na rok akademicki 2023/2024

Obwieszczenie Prezesa GUS w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych w 2022 roku

Obwieszczenie Prezesa GUS... (pdf, 102,17 kB)

Decyzja nr 6/2019 Dziekana WT PW z dnia 07 października 2019 r. zawierająca szczegółowe zasady punkowej oceny osiągnięć doktorantów z wyłączeniem osiągnięć artystycznych i sportowych