Najlepsze kierunki związane z transportem i logistyką na Politechnice Warszawskiej

Według najnowszego rankingu szkół wyższych tygodnika "Wprost" absolwenci Politechniki Warszawskiej są najbardziej cenionymi kandydatami na rynku pracy w Polsce.

W kategorii Ekonomika transportu i logistyka Politechnika Warszawska zajęła pierwsze miejsce plasując się przed Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu oraz kolejno Akademią Górniczo-Hutniczą, Politechniką Wrocławską i Szkołą Główną Handlową. Tak dobry wynik Politechniki wpisuje się w trend stale rosnącego zapotrzebowania rynku pracy na wykwalifikowanych inżynierów, którzy wiedzę ogólną potrafią przełożyć na zastosowania praktyczne wykorzystując przy tym odpowiednie narzędzia inżynierskie. Szczególne zapotrzebowanie na inżynierów logistyków i inżynierów transportu to znak stałego rozwoju gospodarki, a zainteresowanie pracodawców absolwentami Politechniki to znak wysokiego poziomu kształcenia, rozpoznawalności marki uczelni, a także dobrej strategii rozwoju.

Logistyka oraz inżynieria transportu na Politechnice Warszawskiej znajdują się w obszarze zainteresowania kilku wydziałów, jednakże jednostką o dominującym dorobku i doświadczeniu w tym zakresie jest Wydział Transportu, który od prawie siedemdziesięciu lat rozwija dyscyplinę naukową transport, a od ponad czterdziestu lat kształci specjalistów logistyków. Wydział Transportu realizując misję Politechniki Warszawskiej „…kształci i prowadzi badania naukowe oraz działania dla przyszłości wymagające wizji społeczeństwa, wyobrażenia o przyszłych potrzebach indywidualnych i zbiorowych…” w zakresie transportu i logistyki.

Wydział Transportu kształci inżynierów logistyków na specjalnościach związanych z magazynowaniem, transportem wewnętrznym, samochodowym i kolejowym, a także audytem logistycznym. Wydział, pomimo niekorzystnej sytuacji demograficznej kraju, cieszy się niemalejącym zainteresowaniem. W roku 2008 dyplom inżyniera transportu – specjalności logistyka, otrzymało 80 osób, w 2009 już 139, a w 2010 było to 147 osób. W następnych latach, aż do chwili obecnej, dyplom inżyniera lub magistra inżyniera otrzymywało średnio 170 abiturientów. Kolejne roczniki absolwentów nie mają problemów ze znalezieniem zatrudnienia w swoim zawodzie na stanowiskach operacyjnych, projektowych, a także kierowniczych. Potwierdzają to badania ankietowe prowadzone w ramach polityki zapewniania jakości kształcenia na Wydziale Transportu.

Kształcenie inżynierów logistyków na Wydziale Transportu jest prowadzone od ponad czterdziestu lat. Jest to jedna z pierwszych jednostek w Polsce, które zajęły się tą tematyką, praktycznie wypracowując własną szkołę w zakresie organizacji i projektowania systemów logistycznych różnej skali. Kolejne pokolenia inżynierów spotykają się w firmach, przedsiębiorstwach i instytucjach na wszystkich szczeblach organizacji – począwszy od praktykantów, skończywszy na najwyższych szczeblach kierowniczych, ucząc się od siebie i działając nierzadko na rzecz dalszego rozwoju Wydziału.

Cały Ranking można zobaczyć na http://www.wprost.pl