Rekrutacja na studia podyplomowe

Wydział Transportu PW rozpoczyna rekrutację na następujące kierunki studiów: „Inżynieria zarządzania portami lotniczymi”, „Transport i logistyka dla nauczycieli kształcących w zawodzie technik logistyk i spedytor” oraz  „Zarządzanie transportem i magazynowaniem w systemach logistycznych”.

Zgłoszenia są przyjmowane do 20 września 2014 roku drogą elektroniczną (wniosek do pobrania ze strony www) na adres: dziekanat@wt.pw.edu.pl lub dziekan@wt.pw.edu.pl.