Sukcesy na konferencji Urzędu Transportu Kolejowego

19 maja 2017 roku w Urzędzie Transportu Kolejowego odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna Transport Kolejowy 2017: Przeszłość – Teraźniejszość – Przyszłość. W konferencji uczestniczyło około 100 osób zainteresowanych tematyką kolejową, jej historią oraz perspektywami rozwoju polskiej kolei.

Pracownicy naukowi uczelni wyższych, doktoranci, studenci oraz uczniowie zaprezentowali efekty swoich badań, a po każdej zaprezentowanej pracy prowadzone były liczne dyskusje.

W trakcie konferencji zaprezentowano 30 referatów, podzielonych na kilka paneli, które zostaną wydane w formie publikacji pokonferencyjnej.

W Komitecie naukowym zasiadał między innymi Dyrektor Ośrodka Certyfikacji Transportu na Wydziale Transportu, dr inż. Andrzej Kochan, a gościem honorowym był prof. dr hab. inż. Andrzej Chudzikiewicz.

Spośród prac uczestników komisja wyróżniła dwa artykuły, jeden z sesji wykładowych oraz jeden z sesji plakatowej. Obie nagrody udało się zdobyć reprezentantom Politechniki Warszawskiej: studentce Wydziału Transportu Milenie Pszczółkowskiej za „Projekt stanowiska badawczego hydraulicznego napędu zwrotnicowego” pod nadzorem mgr inż. Juliusza Karolaka oraz w kategorii plakatu pracownikom Ośrodka Certyfikacji Transportu na Wydziale Transportu Błażejowi Dikunow i Łukaszowi Gruba za referat „Rozwiązania telematyczne dla poprawy bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo – drogowych”.