Uroczystość wmurowania Aktu Erekcyjnego

W dniu 30 czerwca 2014 roku odbyła się uroczystość wmurowania Aktu Erekcyjnego pod budowę skrzydła Gmachu Nowej Kreślarni Wydziału Transportu PW.

Zdjęcia z uroczystości można zobaczyć na stronie www Politechniki Warszawskiej.

"Rozbudowa Gmachu Nowej Kreślarni Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej" to projekt, który znacząco wpłynie na poziom kształcenia studentów tego wydziału. Przedsięwzięcie jest współfinansowane przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

- Zwiększenie powierzchni dydaktycznej oraz wdrożenie kolejnych nowatorskich rozwiązań sprawi, że od połowy 2015 r. dwa tysiące studentów Wydziału będzie mogło się kształcić zgodnie z najwyższymi standardami edukacyjnymi w Europie - komentuje prof. dr hab. inż. Wojciech Wawrzyński, Dziekan Wydziału Transportu PW.

Dobudowane skrzydło budynku Wydziału Transportu zostanie wyposażone w kompleksowe rozwiązania w zakresie technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Specjalistyczne laboratoria zostaną wyposażone w systemy telekomunikacyjne dla potrzeb transportowych. Dzięki realizacji projektu studenci będą mogli korzystać z unikatowego zestawu stanowisk wyposażonych w jeden z najnowocześniejszych komputerowych systemów sterowania ruchem na stacji kolejowej – stosowany także do sterowania ruchem pociągów Metra Warszawskiego. Do pracy dydaktycznej zostanie również wykorzystany system urządzeń stacyjnych i liniowych oraz zdalnego sterowania i kierowania ruchem.

Gmach Nowej Kreślarni WT PW usytuowany jest przy zbiegu ulic Noakowskiego i Koszykowej. Zastosowane rozwiązania architektoniczne zwiększą funkcjonalność obiektu, a także ułatwią dostęp do edukacji osobom niepełnosprawnym. Projekt tworzy harmonijną całość z innymi budynkami na tym terenie.

Obsługa administracyjna i finansowa projektu jest realizowana przez Biuro Rozwoju i Projektów Strategicznych PW www.brps.pw.edu.pl.

Podstawowe informacje

  • Źródło finansowania: Program Infrastruktura i Środowisko
  • Okres realizacji: 2011 – 2015
  • Wartość projektu: 27 410 861, 41 zł
  • Wartość sprzętu: 9 599 974, 70 zł
  • Liczba kondygnacji: 5
  • Powierzchnia całkowita: 2 796,84 m2 (10 laboratoriów, 1 aula, 41 pomieszczeń dla kadry naukowo-dydaktycznej).