Rozwój czasopism naukowych (MEiN)

Wsparcie rozwoju czasopisma „Archives of Transport”

Nazwa programu:

„Rozwój czasopism naukowych”

Instytucja finansująca:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Całkowita wartość projektu:

80 000 zł

Wartość dofinansowania:

80 000 zł

Okres realizacji:

2022 – 2024

Kierownik projektu:

dr hab. inż. Emilian Szczepański prof. uczelni, Zakład Inżynierii Systemów Transportowych i Logistyki

Opis:

Celem projektu jest podniesienie jakości czasopisma, w tym jakości procesu wydawniczego, zwiększenie zasięgu jego oddziaływania i utrzymanie czasopisma w obiegu międzynarodowym. Efekty: Planowane efekty do osiągnięcia obejmują przed wszystkim: skrócenie średniego czasu od zgłoszenia do publikacji, zwiększenie udziału recenzentów zagranicznych, poprawę wskaźników cytowalność czasopisma, zwiększenie stopienia umiędzynarodowienia, poprawę widoczności czasopisma w Internecie i rozpoznawalności czasopisma na arenie międzynarodowej. Uzasadnienie potrzeby finansowania: Czasopismo wydawane jest w formule open access. Pobieranie opłat (od przyjętych artykułów w wysokości 1500 zł) i wsparcie finansowe PW pozwala na sfinansowanie bieżących potrzeb czasopisma obejmujących: obsługę redakcji, skład i łamanie tekstu, wydruk czasopisma i jego dystrybucję oraz utrzymanie strony internetowej czasopisma i serwera FTP. Chcąc zwiększyć zasięg oddziaływania czasopisma i poprawić jego jakość konieczne jest podjęcie dodatkowych działań związanych z promocją i unowocześnieniem systemu publikacyjnego do aktualnie obowiązujących standardów. Czasopismo nie posiada dodatkowych środków, które mogłoby przeznaczyć na ten cel. Dlatego też konieczne jest uzyskanie wsparcia finansowego w ramach projektu. Koncepcja rozwoju praktyk wydawniczych i edytorskich oraz ich wpływ na utrzymanie się w obiegu międzynarodowym, obejmuje: wdrożenie nowego systemu zarządzania procesem publikacyjnym opartego na Open Journal System (OJS). Pozwoli to na przygotowanie atrakcyjnego środowiska dla autorów, recenzentów i redaktorów co znacznie usprawni, przyśpieszy i ułatwi proces publikacji,  pozyskanie bazy recenzentów PUBLONS, co pozwoli na pozyskiwanie wysokiej klasy specjalistów do oceny artykułów, opracowanie nowej formy czasopisma i wdrożenie profesjonalnego narzędzia do DTP, co ma na celu poprawę wizualnej atrakcyjności publikowanych treści, przygotowanie materiałów promocyjnych czasopisma.

Projekt finansowany ze środków budżetu państwa

w ramach programu „Rozwój czasopism naukowych”

 
 
Rozwój czasopism naukowych (MEiN)
  • Currently 0 out of 5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Rating: 0/5 (0 votes cast)

Thank you for rating!

You have already rated this page, you can only rate it once!

Your rating has been changed, thanks for rating!

Log in or create a user account to rate this page.