W dniach 27-28 lutego 2019 r. na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej odbyło się spotkanie inaugurujące projekt „Inżynieria Kryzysowa i Ryzyka w usługach transportowych” („Crisis and Risks Engineering for Transport Services” - CRENG) w ramach programu ERASMUS+ Capacity Building in Higher Education. Liderem projektu jest Wydział Transportu PW.

To support the development of Crisis and Risks Engineering for transport services (CRENG) to ensure sustainability of Ukraine (UA), Azerbaijan (AZ) and Turkmenistan (TM) transport systems for their integration into Global transportation network. To contribute CRENG development in PCs the project will create the environment for education of high skilled specialists in line with labor market and according to EU best practices and Bologna process.