Studenci

Aktualności

Konferencja Culture-Science-Education

Instytut Konfucjusza Politechniki Warszawskiej zaprasza na konferencję pt. Culture-Science-Education, organizowaną w związku z nawiązaniem współpracy Politechniki Warszawskiej z Beijing Jiaotong University (BJTU).

Konferencja odbędzie się w środę, 23 czerwca 2021 r. w formule online na platformie PINE, która nie wymaga instalowania dodatkowych narzędzi i dostępna jest poprzez Google Chrome / Firefox.

Szczegóły: https://www.confucius.pw.edu.pl/Aktualnosci/Konferencja-Culture-Science-Education

Pogotowie rekrutacyjne

Masz pytania dotyczące rekrutacji? Wahasz się między jednym a drugim kierunkiem? Potrzebujesz porozmawiać z kimś, kto opowie Ci o studiowaniu i życiu studenckim? W naszym Pogotowiu Rekrutacyjnym znajdziesz odpowiedzi na wszystkie pytania i wątpliwości.Spotkania odbywają się we wtorki (1 czerwca, 15 czerwca, 29 czerwca, 6 lipca) w godzinach 14.00-16.00. Serdecznie zapraszamy. Po więcej szczegółów odwiedź wydarzenie na FB

Harmonogramy letniej i jesiennej sesji egzaminacyjnej

Uprzejmie informuję, że przygotowane zostały harmonogramy:

sesji egzaminacyjnej, które obowiązują studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia.

Platforma Career Center na portalu Biura Karier PW

Biuro Karier PW zaprasza wszystkich studentów poszukujących praktyk oraz wakacyjnej pracy w interesujących branżach do skorzystania z platformy Career Center na portalu BK PW.

Z myślą o studentach, którzy z powodu obostrzeń mają ograniczone możliwości zlokalizowania miejsca praktyk studenckich lub długo szukają wakacyjnej pracy, przeprowadziliśmy akcję specjalną wśród pracodawców. Zaapelowaliśmy do WSZYSTKICH REKRUTERÓW, z którymi współpracujemy, by skierowali swoje oferty do Was. Na efekty nie trzeba było długo czekać.

Konsultacje dotyczące świadczeń stypendialnych

Informuję studentów, że w pytania dotyczące pomocy stypendialnej, proszę kierować do Koordynatora Spraw Studenckich Pani Patrycji Olczak, za pośrednictwem e-maila wysłanego na adres:

koostudencki@wt.pw.edu.pl

Stypendium im. inż. Mieczysława Króla

Do wtorku, 01 czerwca 2021 r. można składać wnioski o przyznanie stypendium im. M. Króla na rok akademicki 2021/2022.

Uwaga! Nowy kierunek na studiach stacjonarnych II stopnia

Wydział Transportu wspólnie z Wydziałem Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej w ramach programu Nerw 2 uruchomiły międzywydziałowe stacjonarne studia drugiego stopnia na kierunku

Budowa i Eksploatacja Infrastruktury Transportu Szynowego.

Studia dedykowane są dla absolwentów studiów I stopnia kierunków Transport oraz Budownictwo.

Zapraszamy do zapoznania się z planem studiów nowego kierunku, efektami kształcenia oraz sylwetką absolwenta.

Koordynator Spraw Studenckich

Informuję, że Wydziałowa Rada Samorządu Studentów Wydziału Transportu PW powołała Koordynatora Spraw Studenckich.

Program Top Young 100 - rekrutacja tylko do 17.03.2021

Program Top Young 100 jest inicjatywą skierowaną do najlepszych studentów kierunków związanych z łańcuchem dostaw i pochodnych w Polsce. Tworzony przez trzy środowiska: biznesowe, akademickie oraz studenckie. Ma na celu budowę wizerunku Polski jako silnego centrum kompetencji logistycznych i związanych z szeroko pojętym łańcuchem dostaw poprzez m.in. wsparcie i promocję młodych talentów logistycznych na rynku zawodowym. Program jest inicjatywą ciągłą, stale stawiającą przed studentami nowe wyzwania które dają im możliwość rozwoju swojej wiedzy i umiejętności praktycznych.

Szczegóły: https://topyoung100.pl/