Studenci

Aktualności

Rekrutacja uzupełniająca Kandydatów na czwartą edycję studiów podyplomowych Zarządzanie flotą samochodową i mobilnością

Studia podyplomowe Zarządzanie Flotą Samochodową i Mobilnością to jedyna w Polsce kompleksowa oferta uzyskiwania oraz poszerzania kompetencji zawodowych w zakresie zarządzania flotą pojazdów służbowych oraz mobilnością pracowników. Studia są prowadzone przez Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej przy współpracy z Polskim Związkiem Wynajmu i Leasingu Pojazdów oraz ze Stowarzyszeniem Kierowników Flot Samochodowych.

Trwa rekrutacja uzupełniająca na już uruchomioną czwartą edycję studiów.

Zapisy są prowadzone do 15 października 2021 r.

Inauguracja studiów odbędzie się w dniu 16 października 2021 r.

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji dostępne są w dedykowanej zakładce "Zarządzanie flotą samochodową i mobilnością".

Wysokość opłat za zajęcia dydaktyczne i inne formy kształcenia w roku akademickim 2021/2022

Informuję studentów, że w roku akademickim 2021/2022 obowiązują opłaty za zajęcia dydaktyczne i inne formy kształcenia, w wysokości ustalonej przez JM Rektora PW decyzją nr 95/2021 z dnia 7 maja 2021 r.

Stawki za 1 pkt ECTS, obowiązujące na studiach niestacjonarnych w roku akad. 2021/2022, zostały podane w załączonych plikach:

Program ATHENS - rekrutacja

25 września 2021 roku rozpocznie się nabór na wyjazdy w ramach Programu ATHENS w sesji listopad 2021, która odbędzie się w dniach 13 - 20 listopada 2021 roku.

Rozkład zajęć w semestrze zimowym 2021

Informuję, że projekt rozkładu zajęć w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia  zostanie opublikowany w zakładce rozkłady zajęć w poniedziałek, 27 września br.

Uwaga studenci zainteresowani otrzymaniem stypendium socjalnego

Biuro Spraw Studenckich PW informuje, że studenci, których

miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty określonej w ustawie o pomocy społecznej,

do 31 grudnia 2021 r. ta kwota jest równa 528,- zł (Dz. U. z 2018 r. poz. 1358), od 01 stycznia 2022 r. będzie to 600,- zł (Dz. U. z 2021 r. poz. 1296),

zobowiązani są dołączyć do wniosku o stypendium socjalne zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny.

Konsultacje dotyczące świadczeń stypendialnych

Informuję studentów, że w pytania dotyczące pomocy stypendialnej, proszę kierować do Koordynatora Spraw Studenckich Pani Patrycji Olczak, za pośrednictwem e-maila wysłanego na adres:

koostudencki.wt@pw.edu.pl

Przedłużenie terminu rekrutacji na studia podyplomowe Interoperacyjność systemu kolei

Rekrutacja na studia podyplomowe Interoperacyjność systemu kolei została przedłużona  

do 30 września 2021 roku.

Rejestracja kandydatów prowadzona jest poprzez stronę https://rekrutacja.pw.edu.pl.  

Serdecznie zapraszamy!

Uwaga studenci studiów stacjonarnych I stopnia!

Informuję, że zapisy studentów studiów stacjonarnych I stopnia na zajęcia w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 odbywają się za pośrednictwem systemu USOSweb, pod adresem:

usosweb.usos.pw.edu.pl

Uwaga!

Legitymacje studenckie, legitymacje doktorantów, a także legitymacje służbowe nauczycieli akademickich pozostają ważne w okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni oraz 60 dni po zakończeniu tego okresu. Nie ma zatem konieczności osobistego stawiennictwa w uczelni w celu przedłużenia ważności ww. legitymacji.

Zasady rejestracji studentów w roku akademickim 2021/2022

Rada Wydziału Transportu PW na posiedzeniu w dniu 24 czerwca 2021 roku podjęła uchwałę nr 48/X/2021 w sprawie zaopiniowania szczegółowych zasad rejestracji studentów w roku akademickim 2021/2022.