Aktualności

Uwaga kandydaci na studia stacjonarne II stopnia

Informuję, że uchwałą Rady Wydziału z dnia 12 lipca 2018 r. została utworzona nowa specjalność na studiach stacjonarnych II stopnia

,,Pojazdy autonomiczne i systemy transportu autonomicznego".

Uwaga! Wybór nowej specjalności będzie możliwy na studiach stacjonarnych II stopnia rozpoczynających się od semestru zimowego roku akad. 2019/2020.

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą programową nowej specjalności.

Zapisy na zajęcia z Wychowania fizycznego studentów 1 i 2 roku studiów stacjonarnych

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu PW informuje, że zapisy studentów 1 i 2 roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia

Wydziału Transportu

na zajęcia z Wychowania fizycznego w semestrze letnim roku akademickiego 2018/2019, odbyły się drogą elektroniczną w systemie USOSweb wg następującego harmonogramu:

Program Legia Akademicka w Politechnice Warszawskiej

Informuję zainteresowanych studentów, że w środę, 27 lutego 2019 r., w godzinach 13:00 - 15:00, w sali 4.05 w gmachu Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii (CZIiTT) przy ulicy Rektorskiej 4, odbędzie się spotkanie informacyjne z przedstawicielem Ministerstwa Obrony Narodowej, dotyczące programu Legia Akademicka

Szczegóły w w pliku pdf...

Komunikat Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej

Komisja Rekrutacyjna Wydziału Transportu informuje, że w semestrze letnim roku akadem. 2018/2019 na semestrze 1 studiów stacjonarnych drugiego stopnia zostaną uruchomione następujące specjalności:

  • Audyt logistyczny,
  • Logistyka i technologia transportu samochodowego,
  • Sterowanie ruchem lotniczym

Przyjmowanie wniosków o pomoc stypendialną na semestr letni roku akad. 2018/2019

Uprzejmie informuję, że

od 18 lutego 2018 r. do 04 marca 2019 r.

w godzinach pracy Dziekanatu:

  • w pokoju 112 - od studentów studiów stacjonarnych,
  • w pokoju 111 - od studentów studiów niestacjonarnych,

przyjmowane będą wnioski o pomoc materialną od następujących kategorii studentów:

Rozkład zajęć w semestrze letnim 2019

Informuję, że przygotowany został rozkład zajęć w semestrze letnim 2019 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia.

Aktualna wersja rozkładu znajduje się w zakładce rozkłady zajęć

Uwaga! Proszę sprawdzać numery sal, w których odbywają się zajęcia.

Płatne staże dla studentów kierunku Transport

Przedsiębiorcy zrzeszeni w Polskim Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów (PZWLP) oferują przyjęcie studentów kierunku Transport na czteromiesięczne płatne staże. Staże te będą realizowane w okresie marzec-czerwiec 2019 roku, a ich tygodniowy wymiar to 15 godzin.

Trwa nabór Kandydatów na trzecią edycję studiów podyplomowych Zarządzanie flotą samochodową i mobilnością.

Studia te są unikalną na polskim rynku ofertą zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych dla podejmowania trafnych decyzji w zarządzaniu pojazdami służbowymi oraz mobilnością pracowników.

Uwaga studenci 7 sem. studiów stacjonarnych pierwszego stopnia!

Informuję studentów 7 semestru studiów stacjonarnych pierwszego stopnia, którzy w sesji egzaminacyjnej będą przystępować do zaliczeń i egzaminów,

że prace dyplomowe mogą składać do poniedziałku, 11 lutego br.

Koordynator Spraw Studenckich

Informuję, że Wydziałowa Rada Samorządu Studentów Wydziału Transportu PW powołała Koordynatora Spraw Studenckich.