Aktualności

Listy rankingowe do stypendium rektora dla najlepszych studentów za wyniki w nauce

Uprzejmie informuję, że zostały przygotowane listy rankingowe do stypendium rektora dla najlepszych studentów za wyniki w nauce,

Studenci! - zapraszamy Was na zajęcia inne niż wszystkie!

Zespół Rektorski INFOX zaprasza  na zajęcia - Kreatywny Semestr Projektowy. Ten przedmiot dodatkowy zaczyna się "inaczej" ... spotkaniem KICK OFF WEEKEND. Rozwijaj swoje umiejętności pracy grupowej i kreatywność. Wykorzystaj innowacyjne metody realizacji interdyscyplinarnych projektów zamawianych przez firmy.

Uwaga studenci przyjęci na 1 rok studiów

Informuję studentów przyjętych na 1 rok, że zgodnie z § 26 ust. 1 pkt 1 Regulaminu studiów w Politechnice Warszawskiej:

Dziekan podejmuje decyzję o skreśleniu studenta z listy w przypadku stwierdzenia niepodjęcia studiów w terminie 1 miesiąca od daty rozpoczęcia zajęć.

Uwaga studenci 1 semestru na wszystkich rodzajach studiów!

Studenci , którzy NIE ODBYLI szkolenia BHP, proszeni są o pilny kontakt z Dziekanatem (pokój 110)

Dniepropietrowski Narodowy Uniwersytet Transportu Kolejowego we Lwowie

Dniepropietrowski Narodowy Uniwersytet Transportu Kolejowego we Lwowie zaprasza studentów Wydziału Transportu PW do wzięcia udziału w X Studenckiej Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Praktycznej, która odbędzie się 11 grudnia 2018 r. we Lwowie.

Zostań Ambasadorem C.H. ROBINSON

Jako stażysta będziesz częścią tworzenia się i rozwoju nowego, fascynującego oddziału działającego na rynku niemieckim. Nauczysz się jak rozwijać produkt oraz jak stworzyć i zabezpieczyć konkurencyjną bazę podwykonawców zapewniających niezawodną obsługę wyznaczonych linii transportowych w oparciu o portfolio aktualnych i nowych klientów oraz ich potrzeb.

Przyjmowanie wniosków o pomoc stypendialną na rok akad. 2018/2019

Uprzejmie informuję studentów oraz osoby, które zostały przyjęte na studia od semestru zimowego 2018, że do

poniedziałku, 15 października 2018 r.

w godzinach pracy Dziekanatu:

  • w pokoju 106a - od studentów studiów stacjonarnych,
  • w pokoju 111 - od studentów studiów niestacjonarnych,

są przyjmowane wnioski o pomoc stypendialną na rok akademicki 2018/2019.

Foto-relacja z przebiegu uroczystości Inauguracji roku akademickiego 2018/19.

Zapraszamy do obejrzenia krótkiego reportażu z przebiegu uroczystości Inauguracji roku akademickiego 2018/19 na Wydziale Transportu PW.

Uwaga! Zmiana harmonogramu realizacji procesu dydaktycznego

Informuję studentów, że nastąpiła zmiana harmonogramu realizacji procesu dydaktycznego w zakresie terminu wnoszenia

opłat za przedmioty powtarzane w semestrze zimowym na studiach stacjonarnych

Obecnie opłaty te należy wnosić

do środy, 31 października 2018 r.

Ministerstwo Infrastruktury gratuluje

Na Uroczystości Inauguracji Roku Akademickiego 2018/2019 na Wydziale Transportu w szanownym gronie zaproszonych gości nie mogło zabraknąć również Władz Ministerstwa Infrastruktury.