Aktualności

Harmonogramy letniej i jesiennej sesji egzaminacyjnej

Uprzejmie informuję, że przygotowane zostały harmonogramy sesji egzaminacyjnych:

które obowiązują studentów studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia.

Ankietyzacja zajęć dydaktycznych w systemie USOSweb

Uprzejmie informuję, że od

poniedziałku, 01 do 15 czerwca 2020 r.

studenci za pośrednictwem strony internetowej USOSweb (albo aplikacji Mobilny USOS PW) mają możliwość wzięcia udziału w ankiecie oceny wszystkich zajęć dydaktycznych, które są realizowane w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020.

Pomoc psychologa w Politechnice Warszawskiej

Dla wszystkich studentów, doktorantów i pracowników została uruchomiona nieodpłatna zdalna pomoc psychologa za pomocą Microsoft Teams oraz kontaktu telefonicznego z psychologiem. Oferowane formy pomocy w języku polskim i angielskim:

  • Rozmowy wspierające, motywujące, terapeutyczne.
  • Udzielanie pomocy psychologicznej polegającej na stosowaniu różnych form działania psychologicznego ukierunkowanych na rozwój człowieka.
  • Pomoc w rozwiązywaniu sytuacji traumatycznych i kryzysowych.
  • Psychoedukacja.
  • Konsultacje i informacje na temat innych możliwości specjalistycznej pomocy.

Drzwi Otwarte Politechniki Warszawskiej online

Chociaż tej wiosny nie możemy się spotkać podczas tradycyjnej imprezy organizowanej na terenie Politechniki Warszawskiej, to dla kandydatów stojących przed decyzją o wyborze uczelni mamy ciekawą alternatywę. Zapraszamy na wirtualne wydarzenie poświęcone rekrutacji, studiowaniu i wszystkiemu, co związane z życiem studenckim.

Uwaga dyplomanci!

Informuję, że Dziekan Wydziału Transportu PW Pani prof. Marianna Jacyna wydała w dniu 14 maja 2020 r. zarządzenie nr 1/2020

w sprawie zasad organizacji egzaminów dyplomowych na studiach pierwszego i drugiego stopnia w okresie ograniczenia funkcjonowania uczelni w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Proszę studentów, którzy w semestrze letnim roku akad. 2019/2020 zamierzają przystąpić do egzaminu dyplomowego, o zapoznanie się z ww. zarządzeniem, którego treść wraz załącznikami jest dostępna w folderze Zasady organizacji egzaminów dyplomowych.

Rozkład zajęć w semestrze letnim 2020

Informuję, że rozkład zajęć w semestrze letnim 2020 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia znajduje się w zakładce rozkłady zajęć

Dziekanat w czasie zawieszenia zajęć dydaktycznych

Informuję, że od poniedziałku, 18 maja 2020 r.

przyjęcia studentów w Dziekanacie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych będą odbywały się w godz. 10:00 - 12:00, wg harmonogramu zamieszczonego w zakładce Dziekanat

UWAGA Studenci!

Uprzejmie informuję, że do 29 maja 2020 r. (z możliwością przedłużenia)

zajęcia dydaktyczne na Wydziale Transportu PW są prowadzone zdalnie.

Lista zajęć dydaktycznych realizowanych zdalnie jest zamieszczona w zakładce Studenci/Zajęcia prowadzone zdalne.

O szczegółowych zasadach dalszego postępowania na Politechnice Warszawskiej w związku z koronawirusem będziemy informować na bieżąco.

Informacja o prowadzeniu zajęć dydaktycznych od 15 maja 2020 r.

 Szanowni Państwo Studenci,

zgodnie z Zarządzeniem nr 30/2020 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 14 maja 2020 r., zmieniającym zarządzenie nr 16/2020 Rektora PW z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie podjęcia w Politechnice Warszawskiej działań zapobiegających rozprzestrzenianiu się koronawirusa (COVID-19):

  • odwołanie zajęć dydaktycznych dla studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych

z wyłączeniem zajęć prowadzonych zdalnie

zostało przedłużone do dnia 29 maja 2020 r. z możliwością przedłużenia w zależności od rozwoju sytuacji epidemiologicznej.

Przypominam, że zajęcia dydaktyczne na Wydziale Transportu odbywają się w sposób zdalny.