Aktualności

Rekrutacja do szkoły letniej Wydziału Transportu oraz Wydziału Mechanicznego Technologicznego 2023 w ramach programu SPINAKER

Wydział Transportu wraz z Wydziałem Mechanicznym Technologicznym zapraszają do udziału w drugiej edycji szkoły letniej programu SPINAKER organizowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej. Szkoła obejmuje łącznie 60h zajęć dydaktycznych o charakterze wykładów, warsztatów oraz laboratoriów. Szkoły letnie dotyczyć będą procesów w łańcuchach dostaw. Uwaga zostanie skupiona na ich projektowaniu, modelowaniu oraz optymalizacji. Podczas zajęć wykorzystane zostaną nowoczesne narzędzia komputerowe. Nacisk zostanie położony na przekazanie wiedzy praktycznej, która zwiększy kompetencje studentów i będzie mogła być przez nich wykorzystana w dalszej edukacji lub przyszłej pracy zawodowej. Szkoły letnie dedykowane dla studentów zagranicznych. Zarówno tych, którzy zdecydują się na przyjazd do Warszawy w ramach programu Spinaker jak i uczących się w Polsce na co dzień. Zgłoszeń można dokonywać pod adresem Więcej informacji na temat naboru, stypendiów oraz realizacji dostępnych jest na stronie

Konkurs na granty badawcze w dyscyplinie Inżynieria Lądowa, Geodezja i Transport

Przewodniczący Rady Naukowej Dyscypliny Inżynieria Lądowa, Geodezja i Transport ogłasza konkurs na wewnętrzne granty badawcze dla pracowników Politechniki Warszawskiej, wspierające prowadzenie działalności naukowej w dyscyplinie Inżynieria Lądowa, Geodezja i Transport. Wnioski można składać do dnia 22 marca 2023 r. Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest na 5 kwietnia 2023 r.

SPOTKANIE INFORMACYJNE ERASMUS+!

Serdecznie zapraszamy wszystkich studentów naszego Wydziału na spotkanie informacyjne na temat programu wymiany międzynarodowej Erasmus+.

Miejsce: sala nr 11
Termin: 07/03/2023 (wtorek) godzina 14:00

Uwaga! Trwa rekrutacja na wymianę międzynarodową Erasmus+ na rok akademicki 2023/2024!

Rekrutacja odbywa się poprzez USOSweb i trwa do dnia 15 marca 2023 r. Szczegóły dostępne na stronie.

Dnia 03.03.2023 w sali 1.01(aula) CZITT o godzinie 13.00 odbędzie się spotkanie informacyjne dla studentów, którzy chcieliby wyjechać na wymianę międzynarodową Erasmus+ w roku akademickim 2023/2024.

Letni kurs ‘Critical Sustainability’ organizowany w ramach ENHANCE przez Politechnikę w Berlinie

Politechnika w Berlinie zaprasza studentów wszystkich kierunków studiów ze wszystkich uczelni ENHANCE oraz osoby, które nie są studentami na hybrydowy oraz zdalny kurs ‘Critical Sustainability’. Podczas zajęć zdalnych i stacjonarnych uczestnicy zmierzą się z krytycznym podejściem do idei zrównoważonego rozwoju i jej szczegółowych zastosowań. W ramach interaktywnych zajęć grupowych będą analizować zależności między jednostkami, technologią i środowiskiem naturalnym oraz ich wpływ na demokrację. Wiedza i umiejętności zdobyte podczas zajęć będą stanowić podstawę wkładu uczestników w przyszłą, zarówno indywidualną jak i zbiorową, społeczno-ekologiczną transformację społeczeństwa obywatelskiego.

Rozkład zajęć w semestrze letnim 2023

Informuję, że rozkład zajęć w semestrze letnim roku akademickiego 2022/2023 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia jest opublikowany w zakładce rozkłady zajęć

KONGRES BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 2023

Serdecznie zapraszamy do udziału w KONGRESIE BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 2023, który odbędzie się w dniach 1-3 marca w Krakowie z okazji X jubileuszowych KRAKOWSKICH DNI BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO.

Pomoc stypendialna w semestrze letnim roku akad. 2022/2023

Uprzejmie informuję, że zgodnie z pismem Prorektora ds. Studenckich Pana prof. Roberta Zalewskiego

do poniedziałku, 06 marca 2023 r., w godz. pracy Dziekanatu, w pokoju 111 NK

zainteresowani studenci mogą złożyć wniosek

o stypendium socjalne.

Human Resources Strategy for Researchers – HRS4R

Politechnika Warszawska realizuje strategię „Human Resources Strategy for Researchers – HRS4R”, nakierowaną na zwiększenie atrakcyjności warunków pracy, rozwoju kariery, mobilności, a także pomoc merytoryczną i finansową przy projektach badawczych. Jednym z realizowanych działań w ramach strategii jest wsparcie rozwoju zawodowego nauczycieli akademickich, które realizuje Biuro Karier Politechniki Warszawskiej. Zapraszamy Państwa na indywidualne spotkania z doradcami zawodowymi i coachami.