Aktualności

Wydział Transportu otrzymał Akredytację na lata 2018-2023 na studia pierwszego i drugiego stopnia

Komisja Akredytacyjna Uczelni Technicznych (KAUT) jako jednostka oceniająca zwraca szczególną uwagę na obszary dotyczące podnoszenia jakości kształcenia, tworzenia jasnych procedur oceny warunków i metod kształcenia oraz programów studiów, tworzenia warunków ułatwiających krajową i międzynarodową wymianę studentów oraz promowanie kierunków studiów spełniających wysokie standardy jakościowe. Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej otrzymując Akredytację wykazał, iż kształci na najwyższym poziomie, a tym samym działa na rzecz tworzenia elity akademickiej.

Harmonogram jesiennej sesji egzaminacyjnej

Uprzejmie informuję, że przygotowany został harmonogram sesji egzaminacyjnej

który obowiązuje studentów studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia.

Odbiór decyzji, dotyczących świadczeń stypendialnych

Uprzejmie informuję zainteresowanych studentów, że

w godzinach pracy Dziekanatu,

w pokoju 111

należy odebrać decyzje administracyjne o przyznaniu (lub nieprzyznaniu) świadczeń stypendialnych, przeznaczanych dla studentów.

Odwołanie przyjęć studentów przez Prodziekana ds Kształcenia

Informuję, że Prodziekan ds Kształcenia
Pan dr hab. inż. Dariusz Pyza, prof. uczelni

w lipcu i sierpniu 2019 r.

nie będzie przyjmował studentów

Kierownik Dziekanatu
mgr Ewa Bieńko

Odwołanie przyjęć studentów przez Prodziekana ds Studenckich

Informuję, że w Prodziekan ds. Studenckich
Pani dr hab. inż. Anna Stelmach, prof. uczelni

w lipcu i sierpniu 2019 r.

nie będzie przyjmowała studentów

Kierownik Dziekanatu
mgr Ewa Bieńko

Dziekanat w czasie wakacji letnich

Informuję, że w czasie wakacji letnich, tj.do 31 sierpnia 2019 r.

Dziekanat studiów stacjonarnych i niestacjonarnych

czynny będzie dla studentów wg następującego harmonogramu:

poniedziałek - piątek 10:00 - 13:00

Lot nagrodzi najlepsze prace dyplomowe o lotnictwie

Polskie Linie Lotnicze LOT ogłaszają  pierwszą edycję konkursu na pracę dyplomową z zakresu lotnictwa pasażerskiego i transportu cargo. Konkurs jest skierowany do absolwentów wszystkich uczelni studiów I i II stopnia. Do wygrania są nagrody pieniężne, bilety lotnicze i płatne staże u narodowego przewoźnika. Celem akcji jest promowanie w środowisku akademickim lotnictwa, jako branży z dużą dynamiką wzrostu oraz potencjałem do rozpoczęcia i rozwoju kariery w wielu obszarach zawodowych.

Zarząd Dróg Miejskich oferuje praktyki dla studentów w Wydziale Ewidencji Dróg ZDM.

W ramach praktyk studenci będą mogli uczestniczyć w pracach związanych z wykonywaniem opracowań dotyczących regulacji stanów prawnych nieruchomości zajętych pod drogi publiczne. Ponadto będzie też możliwość zapoznania się m.in. z zagadnieniami kompetencji urzędów, obiegu dokumentacji, procesu wnioskowania i wydawania decyzji administracyjnych w zakresie gospodarki nieruchomościami.

Firma Budimex rozwija budownictwo kolejowe w Polsce, dzieląc się swoim doświadczeniem oraz wiedzą

Budimex rozpoczyna Program Edukacyjny i Program Stypendialny skierowany do studentów kierunków kolejowych. Program Edukacyjny zakłada cykl spotkań z ekspertami, wyjścia na budowę, warsztaty merytoryczne, szkolenia online, opiekę merytoryczną podczas pisania pracy magisterskiej, a także specjalny konkurs z wiedzy. Istotnym punktem jest również Program Stypendialny, w ramach którego student otrzyma od nas określoną kwotę, staż wakacyjny, a po ukończeniu studiów gwarancję zatrudnienia w firmie Budimex.