Kontakt

Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej

 • ul. Koszykowa 75
 • 00-662 Warszawa

 

Biuro Dziekana

 • Gmach Nowej Kreślarni, pok. 108
 • tel: +48 (22) 234 7311
 • fax: +48 (22) 234 1597
 • e-mail: dziekan@wt.pw.edu.pl

 

Dziekanat

 • studia stacjonarne I stopnia: +48 (22) 234 7197
 • studia stacjonarne II stopnia: +48 (22) 234 7188
 • studia niestacjonarne I i II stopnia: +48 (22) 234 5876
 • fax: +48 (22) 625 0094

Kierownik Dziekanatu, studia doktoranckie:

Studia stacjonarne I stopnia, koordynator systemu USOS:

 • mgr inż. Inesa Kruszka
 • Gmach Nowej Kreślarni, pok. 112
 • tel: +48 (22) 234 7197
 • e-mail: ikr@wt.pw.edu.pl

Studia stacjonarne II stopnia, pomoc materialna dla studentów, zakwaterowanie w domach studenckich:

 • mgr Dorota Czak
 • Gmach Nowej Kreślarni, pok. 112
 • tel: +48 (22) 234 7188
 • e-mail: dczak@wt.pw.edu.pl

 

Studia niestacjonarne I i II stopnia, pomoc materialna dla studentów:

Proces dyplomowania na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, suplementy do dyplomów:

 • mgr inż. Barbara Szczepankowska
 • Gmach Nowej Kreślarni, pok. 111
 • tel.: +48 (22) 234 7189
 • e-mail: bmsz@wt.pw.edu.pl

Studia w języku angielskim, Erasmus+, praktyki na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych:

 

Opiekun studentów I roku studiów

 • dr hab. inż. Jarosław Korzeb, prof. uczelni
 • Gmach Nowej Kreślarni, pok. 315
 • tel: +48 (22) 234 7707
 • e-mail: korzeb@wt.pw.edu.pl

 

Koordynator Spraw Studenckich

 

Webmaster