Kontakt

Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej

ul. Koszykowa 75
00-662 Warszawa
  

Biuro Dziekana

ul. Koszykowa 75, pok. 108 NK
00-662 Warszawa
tel.: +48 22 234 7311
fax: +48 22 234 1597
mail: dziekan@wt.pw.edu.pl
    

Dziekanat

ul. Koszykowa 75
00-662 Warszawa
telefony:

  • studia stacjonarne I stopnia  +48 22 234 7197
  • studia stacjonarne II stopnia +48 22 234 7188
  • studia niestacjonarne I i II stopnia +48 22 234 5876

fax.: +48 22 625 0094

 
Studia stacjonarne I stopnia,
pomoc materialna dla studentów, 
praktyki na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych:
mgr Magdalena Dąbrowska pok.: 112 NK
tel.:  +48 22 234 7197
e-mail: m.dabrowska@wt.pw.edu.pl
   
   
Studia stacjonarne II stopnia,
zakwaterowanie w domach studenckich:
mgr Dorota Czak pok.: 112 NK
tel.:  +48 22 234 7188
e-mail: dczak@wt.pw.edu.pl
 
 
Koordynator systemu USOS:
mgr inż. Inesa Kruszka pok.: 112 NK
tel.:  +48 22 234 5850
e-mail: ikr@wt.pw.edu.pl
   
 
Studia niestacjonarne I i II stopnia,
pomoc materialna dla studentów:
Katarzyna Czymeryńska pok.: 111 NK
tel.:  +48 22 234 5876
e-mail: katarzyna.czymerynska@pw.edu.pl
 
 
Proces dyplomowania na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych,
suplementy do dyplomów:
mgr inż. Barbara Szczepankowska pok.: 111 NK
tel.: +48 22 234 7189
e-mail: bmsz@wt.pw.edu.pl
   
 
Studia w języku angielskim,
Erasmus+:
mgr Marzena Bukowiecka pok.: 106a NK
tel.: +48 22 234 5940
e-mail: marzena.bukowiecka@wt.pw.edu.pl
 
 
Kierownik Dziekanatu,
studia doktoranckie:
mgr Ewa Bieńko pok.: 110 NK
tel.: +48 22 234 7364
e-mail: dziekanat@wt.pw.edu.pl
 
 
Opiekun studentów I roku studiów:
dr hab. inż. Jarosław Korzeb, prof. PW pok.: 315 NK
tel.: +48 22 234 7707
e-mail: korzeb@wt.pw.edu.pl
 
 
Koordynator Spraw Studenckich:
Daria Drewnowska pok.: 110 NK
tel.: +48 22 234 5878
e-mail: koostudencki@wt.pw.edu.pl
   
   

Webmaster

strona@wt.pw.edu.pl