Artykuły:

Rafał Burdzik, Jakub Młyńczak, Łukasz Konieczny, Tomasz Hejczyk, Bartłomiej Wszołek, Adam Gałuszka, Damian Surma, Roman Ogaza, Marek Wymysło
The new monitoring capabilities of rail vehicles for fire safety and hazard prediction
Nowe możliwości monitorowania zagrożeń pożarowych i ich predykcja

Pobierz plik (pdf, 394,40 kB)