Ankietyzacja zajęć dydaktycznych w systemie USOSweb

Uprzejmie informuję, żeza pośrednictwem strony internetowej USOSweb (albo aplikacji Mobilny USOS PW) studenci mają możliwość wzięcia udziału w procesie

ankietyzacji oceny sposobu prowadzenia zajęć dydaktycznych,

które są realizowane w semestrze letnim roku akademickiego 2023/2024.

Ankietę w formie elektronicznej można wypełnić:

 • przez 21 dni przed zakończeniem zajęć. Ostatnim dniem na wypełnienie ankiety jest ostatni dzień odbywania się tych zajęć z konkretnym prowadzącym, np.:
  • ankietę z zajęć, które kończą się w sobotę, 6 kwietnia 2024 r., będzie można wypełniać od soboty, 16 marca br. do soboty, 6 kwietnia br.,
  • dla zajęć kończących się w poniedziałek, 15 kwietnia br., ankieta będzie dostępna od poniedziałku, 25 marca br. do  poniedziałku, 15 kwietnia br., 
  • dla zajęć kończących się w poniedziałek, 10 czerwca br., ankieta będzie dostępna od poniedziałku, 20 maja br. do  poniedziałku, 10 czerwca br. itd.
 • po zalogowaniu się na własne konto:
  • na stronie usosweb.usos.pw.edu.pl;
  • poprzez aplikację Mobilny USOS PW na urządzenia z systemem Andoroid lub iOS.

Ankieta ma na celu ocenę sposobu realizacji zajęć dydaktycznych oraz stanowi jeden z mechanizmów wpływających na doskonalenie jakości kształcenia na danym kierunku studiów. Wyniki ankiety są jednym z elementów oceny wypełniania obowiązków dydaktycznych przez nauczycieli akademickich. Ankieta jest ANONIMOWA.[1]

Apelujemy o wypełnienie ankiety w trakcie trwania zajęć, w terminie wyznaczonym przez nauczyciela akademickiego.

Wasza opinia o zajęciach dydaktycznych jest dla nas niezwykle ważna.

Prosimy o udzielenie szczerych, przemyślanych i obiektywnych odpowiedzi na postawione pytania.

W pliku pdf zamieszczono instrukcję „Jak wypełnić ANKIETĘ OCENY SPOSOBU PROWADZENIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH?”

 

[1] Anonimowość ankiety polega na tym, że w systemie USOSweb nie zbiera się trwałej informacji łączącej użytkownika z jego odpowiedzią. Powiązanie udzielonej odpowiedzi ze studentem nie jest dostępne nawet administratorom informatycznym. W systemie USOS przechowywana jest wyłącznie informacja o czasie wypełnienia ankiety i grupie zajęć tak, by uniemożliwić dokonanie powtórnej oceny tych samych zajęć przez tego samego studenta. Nauczyciele akademiccy mają dostęp do średnich wyników z zajęć dydaktycznych przez siebie prowadzonych.

Prodziekan ds Kształcenia
dr hab. inż. Ewa Kardas-Cinal, prof. uczelni