Letni kurs ‘Critical Sustainability’ organizowany w ramach ENHANCE przez Politechnikę w Berlinie

Politechnika w Berlinie zaprasza studentów wszystkich kierunków studiów ze wszystkich uczelni ENHANCE oraz osoby, które nie są studentami na hybrydowy oraz zdalny kurs ‘Critical Sustainability’. Podczas zajęć zdalnych i stacjonarnych uczestnicy zmierzą się z krytycznym podejściem do idei zrównoważonego rozwoju i jej szczegółowych zastosowań. W ramach interaktywnych zajęć grupowych będą analizować zależności między jednostkami, technologią i środowiskiem naturalnym oraz ich wpływ na demokrację. Wiedza i umiejętności zdobyte podczas zajęć będą stanowić podstawę wkładu uczestników w przyszłą, zarówno indywidualną jak i zbiorową, społeczno-ekologiczną transformację społeczeństwa obywatelskiego.

Kurs rozpocznie się 18 kwietnia 2023 r. Składa się z części online (8 spotkań, we wtorki i czwartki w godz. 14.00-16.00) oraz szkoły letniej, która odbędzie się w dniach 17-21 lipca 2023 r. na terenie kampusu Politechniki w Berlinie. Oprócz wersji hybrydowej kursu będzie realizowana równolegle ścieżka online. Spotkania odbywać się będą od 18 kwietnia do 16 czerwca we wtorki i czwartki w godzinach 14.00 -16.00 (w sumie 16 spotkań). Za ukończenie kursu w wersji hybrydowej (8 spotkań online + szkoła letnia) lub w wersji online (16 spotkań) można zdobyć 6 punktów ECTS.

Udział w kursie jest BEZPŁATNY.

Nie ma wymagań wstępnych dla kandydatów. Studenci z uczelni ENHANCE mogą ubiegać się o stypendium w wysokości 490 Euro na wyjazd do Berlina w lipcu.

R E K R U T A C J A  P O T R W A  D O  :  3 0  m a r c a  2 0 2 3  r.

Szczegóły dotyczące kursu hybrydowego i rejestracja: TUTAJ
Szczegóły dotyczące kursu online: TUTAJ

Letni kurs ‘Critical Sustainability’ organizowany w ramach ENHANCE przez Politechnikę w Berlinie
  • Currently 0 out of 5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Rating: 0/5 (0 votes cast)

Thank you for rating!

You have already rated this page, you can only rate it once!

Your rating has been changed, thanks for rating!

Log in or create a user account to rate this page.