Płatne staże dla studentów kierunku Transport

Przedsiębiorcy zrzeszeni w Polskim Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów (PZWLP) oferują przyjęcie studentów kierunku Transport na czteromiesięczne płatne staże. Staże te będą realizowane w okresie marzec-czerwiec 2019 roku, a ich tygodniowy wymiar to 15 godzin.

Staże oferowane są przede wszystkim studentom ostatniego semestru studiów drugiego stopnia kierunku Transport. Warunkiem skorzystania ze staży w firmach PZWLP jest brak stałego zatrudnienia/stałej aktywności zawodowej (np. współpraca) studenta w firmie wynajmu długoterminowego samochodów (CFM), Rent a Car lub świadczącej usługi doradcze w zakresie finansowania i zarządzania flotami pojazdów.

Lista przedsiębiorstw oferujących staże:

1. Alphabet Polska Fleet Management Sp. z o.o.

miejsce: Warszawa

wymiar: 15 godzin tygodniowo

wynagrodzenie: 1.000 zł brutto / miesiąc

 

2. Arval Service Lease Polska Sp. z o.o. (2 miejsca)

miejsce: Warszawa

wymiar: 15 godzin tygodniowo

wynagrodzenie: 1.000 zł brutto / miesiąc

 

3. Athlon Car Lease Polska Sp. z o.o.

miejsce: Warszawa

wymiar: 15 godzin tygodniowo

wynagrodzenie: 1.000 zł brutto / miesiąc

 

4. Business Lease Poland Sp. z o.o.

miejsce: Warszawa

wymiar: 15 godzin tygodniowo

wynagrodzenie: 1.000 zł brutto / miesiąc

 

5. Motorent Sp. z o.o. (Hertz)

miejsce: Warszawa

wymiar: 15 godzin tygodniowo

wynagrodzenie: 1.000 zł brutto / miesiąc

 

6. Hitachi Capital Polska Sp. z o.o.

miejsce: Warszawa

wymiar: 15 godzin tygodniowo

wynagrodzenie: 1.000 zł brutto / miesiąc

 

7. LeasePlan Fleet Management Polska

miejsce: Warszawa

wymiar: 15 godzin tygodniowo

wynagrodzenie: 1.000 zł brutto / miesiąc

 

8. NFM Group

miejsce: Warszawa

wymiar: 15 godzin tygodniowo

wynagrodzenie: 1.000 zł brutto / miesiąc

 

9. Volkswagen Leasing GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce

miejsce: Warszawa

wymiar: 15 godzin tygodniowo

wynagrodzenie: 1.000 zł brutto / miesiąc

 

Szczegółowe programy staży w poszczególnych firmach są dostępne u Kierownika Studiów Podyplomowych, dra hab. inż. Mariusza Wasiaka, prof. PW (pok. 363).

Studenci zainteresowani odbyciem stażu proszeni są o złożenie dokumentów obejmujących życiorys oraz podanie w Dziekanacie Wydziału Transportu lub u Kierownika Studiów Podyplomowych do poniedziałku, 18 lutego 2019 roku.

Uwaga! Zostały ostatnie 3 miejsca, o skierowaniu na staż decyduje kolejność zgłoszeń.