Wakacje letnie

Zgodnie z harmonogramem roku akademickiego 2017/2018 w dniach 1 lipca - 2 września trwają wakacje letnie.

Najbliższe ważne daty:

  • 3.09.2018 - początek jesiennej sesji egzaminacyjnej,
  • 3.09.2018 - egzamin uczelniany z języków obcych na poziomie B2,
  • 7.09.2018 - termin złożenia pracy dyplomowej na studiach I stopnia,
  • 16.09.2018 - ostatni dzień jesiennej sesji egzaminacyjnej.